GALERIA


IV Międzynarodowa Konferencja „Stop Przemocy w rodzinie i w szkole” była kontynuacją działań podjętych przez Stowarzyszenie KARAN w 2001 roku.

Dotychczasowe konferencje „Stop Przemocy” (w 2001 roku – ponad 2000 uczestników, w 2003 roku – ponad 1000 osób, w 2005 roku – ponad 1800 osób) dostarczyły specjalistom wiedzę i umiejętności z dziedziny zapobiegania agresji  i przemocy w środowisku szkolnym i rodzinnym. Celem zorganizowanych konferencji było przedstawienie metod przeciwdziałania zachowaniom agresywnym i roli, jaką odgrywają w tym zakresie placówki szkolno-wychowawcze, policja, samorządy, jak i parlament. Przedstawione zostały również strategie modelowania zachowań pozytywnych, w szczególności szerokie zastosowanie Treningu Zastępowania Agresji. Podczas IV konferencji zostały zaprezentowane metody z zakresu społecznego i emocjonalnego kształcenia „SEL” (Social Emotional Learning), takie jak: Trening Zastępowania Agresji TZA – ART, Program Peace 4 Kids, Prepare Curriculum, modelujące zachowania społeczne wśród dzieci i młodzieży przejawiającej zachowania agresywne. Warsztaty i wykłady poprowadzili specjaliści z USA, Kanady, Szwecji oraz Polski. Zakres tematyczny konferencji obejmował następujące obszary: zapobieganie agresji, wpływ rodziców i rodziny na zachowania prospołeczne, kształtowanie charakteru, inteligencji emocjonalnej, umiejętności społecznych, a także dyscypliny w klasach szkolnych. Celem konferencji było dostarczenie wiedzy i umiejętności specjalistom pracującym z dziećmi i młodzieżą na temat sposobów skutecznego wykorzystania programów Społeczno – Emocjonalnego Uczenia się – „SEL”.

Podczas tegorocznej konferencji gościliśmy specjalistów z zakresu zapobiegania agresji
oraz kształtowania umiejętności prospołecznych z USA, Kanady oraz Szwecji:

·         prof. Evę L. Feindler – wykłada psychologię na Uniwersytecie Long Island,

·         prof. Sarę Salmon - pracuje jako dyrektor wykonawczy Centrum dla Bezpiecznych Szkół
i Społeczeństwa, organizacji pozarządowej, Denver w USA

·         Roberta Calame – pracuje w  Batshaw Youth and Family Centres w Kanadzie,

·         Nikolai’a Hamsteina, Garbis’a Sarafiana, Sarę Elofson – pracują w  Barnhemmet Oasen
w Szwecji,

·         Ron’a Mirr – pracuje w Centrum dla Bezpiecznych Szkół i Społeczeństwa, Iowa w USA.