Pod Patronatem Pani Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz – Waltz

 

V EDYCJA KONKURSU

ARSENAŁ WARSZAWA 2011

"Trwaj moje miasto..."

Oddycha miasto ciemne długimi wiekami

spowiada miasto ciemne dawnych grobów żałość

rozrąbane żelazem, utulone snami

nienasycone płaczem, niespełnione chwałą...

Krzysztof Kamil Baczyński,

poeta poległy dnia 4 sierpnia 1944

w Powstaniu Warszawskim

                                 

Warszawo, zaklęta w historię i pieśń,

raz jeszcze światu pokazałaś swe skrzydła orle,

 serce lwie...                           

Elżbieta Szemplińska - Sobolewska

   

Pamiętaj, zostaw ślady

 Zachowaj zanim przemijanie sprawi,

Że wybudują na nas przyszłe pokolenia

 Nowsze zalety, nowsze wady 

Spraw by z pamięci nie ubyło

Że oprócz faktów były serca

Zapisz tak by nie wyblakły

 Bo o nie przecież się walczyło! 

Wiersz uczennicy

Liceum im. Jana III Sobieskiego

Wiktorii Korotkowej nagrodzony

w II Edycji Konkursu „Arsenał Warszawa”

 

Nazwano Cię "Miastem ukochanym", "Miastem koronnym", "Miastem dumnym", "Miastem zwycięskim", "Miastem nadziei". Nazwano Cię Domem, Gniazdem, Grodem Syrenim, Kolebką, Królową, Legendą, Łzą, Matką, Tarczą i Sercem Warszawo!


Prace konkursowe „Arsenału Warszawa” to hołd naszej młodzieży dla Stolicy, to poszukiwanie różnych barw Jej przeszłości, to ocalenie pamięci tych, którzy tu żyli, pracowali, walczyli i ginęli, to wędrówki Jej ulicami, odkrywanie ich historii, to odnajdywanie tropów wielkich Polaków na warszawskich ścieżkach.

Każda praca jest cenna. Wszystkim Autorkom, Autorom, Pedagogom i Rodzinom wspierającym ich działania – dziękujemy i gratulujemy! Cieszy nas piękna realizacja naszego zamierzenia (i marzenia), by prace były rodzinne! By młodzież wspierali w trudach poszukiwań bliscy! W dobie kruszejących więzi między pokoleniami udało się osiągnąć nadzwyczajne porozumienie między młodymi a ich rodzicami, dziadkami.

Plon V edycji konkursu „Arsenał Warszawa” (2011) potwierdził głęboki sens organizowania tego typu konkursów, dając cenne świadectwo mądrości, wrażliwości, operatywności, pomysłowości młodzieży stolicy.

 

NagrodY Grand Prix V Edycji „Arsenału Warszawa”

 

Po raz pierwszy przyznajemy dwie nagrody Grand Prix ex aequo za prace:

-        „Pomnik z marzeń” - XL Liceum im. Stefana Żeromskiego, kapitan Zespołu Piotr Filipp, sekretarz Zespołu – uczennica Aleksandra Poprzeczna, współpraca – Zofia Wiktorzak – absolwentka Liceum z roku 2010, Pani Dorota Stanisławska – Mama absolwentki, opiekunka Zespołu – Pani Anna Szczepańska Filipp – polonistka, dyrektor szkoły.

-       „Bohater – artysta – Wacław Bojarski” – Gimnazjum Kolegium Św. Stanisława Kostki, kapitan Zespołu Maciek Malinowski, skład Zespołu - Alicja Grzebyk, Karolina Węgrzyn, Karolina Januszewska, Jan Bednarz, Szymon Ritz, Gustaw Senkowski oraz Mama kapitana Pani Bogumiła Jarosławska-Malinowska, opiekun Zespołu – Pan Krzysztof Matecki.

 

Praca „Pomnik z marzeń” to znakomita, świetnie udokumentowana monografia Liceum im. Stefana Żeromskiego, historia szkoły, jej osiągnięcia, podejmowane akcje, działania, ciekawe pomysły jak na przykład uhonorowanie przez uczniów wybitnych nauczycieli nagrodą nazwaną zdrobniale od imienia Patrona „Stefanek”. To rewelacyjne kalendarium związków autora „Ludzi bezdomnych” z Warszawą, ozdobione bardzo cenną ikonografią demonstrującą miejsca związane z pobytami warszawskimi Żeromskiego z jego epoki i porównanie z ich kształtem obecnym. To relacja starań pedagogów i uczniów by stanął pomysłowy, piękny pomnik Patrona – młody Stefan Żeromski, zasiadający na szklanej ławeczce pod zielenią drzew otaczających szkołę na tle szklanej ściany, na której widnieją najpiękniejsze cytaty Patrona. Praca zawiera także interesującą antologię z pisma „Literat” wydawanego przez uczniów. Znajdujemy tam także bardzo wartościowe refleksje młodych ludzi na temat twórczości Patrona i rozważań, jaka dzisiaj może być misja utworów Żeromskiego. Okazuje się, że młodzież XXI wieku odnajduje wiele niezwykle ważkich przesłań w twórczości Patrona i jego marzeniach o Polsce.

            Praca znakomita, piękna plastycznie i ogromnie bogata w różnorodności podjętych tematów składających się na świetną pracę świetnej szkoły.

            Godzi się przypomnieć, iż uczniowie Liceum im. Stefana Żeromskiego otrzymują Grand Prix „Arsenału Warszawa” po raz trzeci!!! Jest to absolutny i godzien najwyższego uznania rekord. Kapitan Piotr Filipp – tegoroczny maturzysta, znalazł się w gronie laureatów Grand Prix po raz drugi. Wieńczyliśmy go tą nagrodą w III Edycji Konkursu za rewelacyjną pracę „Kolekcjonerzy – z historią w tle”.

 

            Grand Prix otrzymuje także praca „Bohater – artysta – Wacław Bojarski” Zespołu z Gimnazjum Św. Stanisława Kostki, poświęcona zapomnianemu poecie, autorowi liryku „Ranny różą”, poległemu w dramatycznych okolicznościach. Postrzelony podczas składania kwiatów pod pomnikiem Kopernika 25 maja 1943 roku – umiera w szpitalu 5 czerwca roku 1943. Inspiracją powstania tej pracy był apel Pani Elżbiety Kluby z Warszawy, która odnalazła grób Wacława Bojarskiego na cmentarzu bródnowskim i z żalem stwierdziła, że nie płonie na nim nigdy światło pamięci. Autorzy pracy przeprowadzili niezwykle wartościowe wywiady: z Panią Elżbietą Klubą i odnalezionymi Siostrami – Wacława Bojarskiego i Jego przyjaciela poety Andrzeja Trzebińskiego. Dotarli także do znakomitej reżyserki telewizyjnej Pani Hanny Etemadi – autorki filmów o poetach z grupy pisma „Sztuka i Naród”. Zaprosili ją do szkoły i sfilmowali całe bardzo interesujące i cenne spotkanie, tworząc piękne uzupełnienie sławnej pracy Lesława Bartelskiego poświęconej poległym poetom czasu okupacji „Genealogia ocalonych”.

            Autorzy przeprowadzili także interesującą ankietę zadając warszawiakom w różnych grupach wiekowych, od lat 12 do powyżej 65, pytania:

1. Czy zna Pani/Pan choć jednego pisarza lub poetę tworzącego w czasie II Wojny Światowej? Jeśli tak, proszę podać imię/imiona i nazwisko/nazwiska.

2. Czy czytał/a Pan/i dowolny utwór, również pieśń, napisany w czasie II Wojny Światowej? Jeśli tak, jak się nazywał i czy się podobał?

            Wynik tej ankiety wskazuje jak bardzo potrzebna jest walka o to, by pamięć o bohaterach i twórcach ponurej epoki okupacji szerzyć, a sylwetki poległych zbliżać młodzieży.

            Autorzy pracy rozpoczęli wzruszającą inicjatywę składania biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika w dniu 25 maja pisząc: „Zapoczątkowaliśmy tę tradycję. Składajmy je w imieniu 22 – letniego Wacława, pielęgnując Jego pamięć”. Sugerują oni także uczczenie pamięci poety nadaniem Jego imienia jednej z ulic Warszawy, a także którejś z bezimiennych szkół.

Praca wybitna, odkrywcza i niezwykle wartościowa. Jej kapitan Maciek Malinowski, otrzymał w roku minionym Grand Prix za świetną pracę o pomniku Chopina w Warszawie.

 

                                           I.                   Architektura. historia i zabytki Stolicy

 

W tej kategorii przyznaliśmy trzy równorzędnie pierwsze nagrody następującym pracom:

- „Kościół Św. Floriana i Św. Michała Archanioła na Pradze w czasach okupacji” - Gimnazjum im. Króla Władysława IV, kapitan - Katarzyna Mroczek, skład Zespołu: Karol Romatowski, Łukasz Wnuk, Łukasz Króliczak oraz Tata kapitana Pan Włodzimierz Mroczek, opiekunem Zespołu - Pan Mariusz Włodarczyk. Ciekawa, cenna praca poświęcona historii świątyni, nie tylko w czasie okupacji, ale od zarania jej istnienia, uzupełniona ważkim wywiadem z Proboszczem parafii Ks. dr Markiem Solarczykiem. Zebrana wartościowa ikonografia ukazująca między innymi stopień bestialskiego zniszczenia świątyni przez Niemców, a także prezentująca najstarsze zachowane zdjęcia. Praca przejrzysta, doskonale skomponowana i podająca precyzyjnie źródła.

 

- „Kościół świętego Klemensa Hofbauera Warszawa - Wola, ul.Karolkowa 49” - Technikum w Zespole Szkół im. Stefana Wysockiego d. Kolejówka, kapitan – Milena Wyszyńska, wraz z bratem Marcinem i Tatą Władysławem, opiekun – Pani Agata Pruszczyńska. Solidna, piękna praca, poświęcona Klasztorowi i Kościołowi Ojców Redemptorystów pod wezwaniem Św. Klemensa i Aniołów Stróżów. Bardzo dokładnie relacjonująca historię od zarania włącznie z prezentacją planów budowy, a także prezentująca widoki świątyni i okolic sprzed wojny i w stanie obecnym. Lwia część pracy poświęcona jest losom mieszkańców stolicy związanych ze świątynią i dzielnicą. Ogromne wrażenie robi dokumentacja wszystkich tablic znajdujących się w świątyni, a także w okolicy, poświęconych rozstrzelanym przez Niemców księżom Redemptorystom, zakonnicom, mieszkańcom, harcerkom i harcerzom Szarych Szeregów, warszawskim dzieciom, Męczennikom Warszawskiej Woli. Praca zawiera także sylwetki wyjątkowych księży wpisanych w dzieje kościoła oraz Patrona – Św. Klemensa.

            Spośród cytatów widniejących na tablicach, warto przywołać słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Jedną mamy Ojczyznę i Jej winniśmy miłość, służbę, ofiarę, a nawet śmierć gdy Bóg tego zażąda”, a także słowa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wyryte na tablicy pamięci zamordowanych księży Redemptorystów: „Ojczyznę swą i w śmierci pokochali”.

 

- „Linia Średnicowa w Warszawie” - Technikum w Zespole Szkół im. Stefana Wysockiego d. Kolejówka, kapitan - Bartosz Trześniewski, skład Zespołu: Agnieszka Glinka, Filip Pełkowski, Bartosz Więckowski oraz Mama kapitana Pani Dominika Trześniewska, opiekun – Pani Agata Pruszczyńska. Bardzo pomysłowo zrealizowana historia Linii Średnicowej w Warszawie. Autor w mundurze kolejarza bardzo dobrze się prezentujący, jest naszym przewodnikiem i komentatorem, a także przeprowadza ciekawe wywiady z autentycznymi kolejarzami.

 

W tej kategorii przyznaliśmy następujące wyróżnienia:

- „Pomnik Lotnika – Warszawa” - Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych im. R.M. Pijanowskiego, kapitan Zespołu - Damian Pietraczyk z Dziadkiem Panem Adolfem Pietraczykiem. Jest to praca, która mamy nadzieję, będzie kandydowała do nagrody w VI Edycji Arsenału, gdy autorzy zechcą ją uzupełnić informacją, kim był lotnik, który służył za model, a także spróbują odnaleźć i odtworzyć losy cokołu, na którym Janek Bytnar narysował kotwicę.

Sugerujemy też jako temat pracy do VI Edycji – „Patron naszej szkoły”, nie udało się nam go bowiem nigdzie odnaleźć.

 

- „Gotyk w Warszawie” - LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego, kapitan – Kamil Banach. Rzetelna relacja o historii budowli gotyckich w Warszawie z cenną ikonografią ukazującą ogrom ich zniszczenia w czasie Wojny i Powstania, a także kształt obecny.

 

- „Praga nieznana” - LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego, kapitan – Karolina Zagórska. Ciekawy zestaw oryginalnych zdjęć wykonanych przez członkinie Zespołu. Żałujemy tylko, że komentarz jest zbyt lakoniczny. Proponujemy podobną pracę w VI Edycji z rozbudowanymi komentarzami dotyczącymi fotografowanych obiektów.

 

- „Ogród Saski” - Technikum Zespole Szkół im. Stefana Wysockiego d. Kolejówka, kapitan – Iwona Kasperska. Historia jednego z najsławniejszych ogrodów Warszawy, bardzo dokładna i uzupełniona wartościową ikonografią, ze szczególnym wyeksponowaniem Grobu Nieznanego Żołnierza – i słusznie.

 

- „Różne wcielenia Warszawy” - LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego, kapitan – Olga Perdjon.          Bardzo piękne, oryginalne zdjęcia Warszawy nocą. Ciekawy pomysł wywiadu z ulicznym grajkiem, doskonały pomysł do rozbudowania w VI Edycji Konkursu.

 

- „Fabryka Samochodów Osobowych na Żeraniu” - Technikum w Zespole Szkół im. Stefana Wysockiego d. Kolejówka, kapitan - Bartosz Hendrych. Cenna i rzetelnie udokumentowana praca. Szkoda, że nie wiem, jakie są właściwie dzisiaj losy tej fabryki?

 

- „Szybka kolej miejska w Warszawie„ - Technikum w Zespole Szkół im. Stefana Wysockiego d. Kolejówka, kapitan – Krzysztof Madej. Bogata historia Szybkiej Kolei. To dobrze, że młodzież wybiera tematy związane z charakterem swojej szkoły.

 

II.                Patroni Warszawskich Szkół

 

- W tej kategorii przyznaliśmy nagrodę Jagodzie Kubik z Gimnazjum im. Krystyny Krahelskiej, wraz z zespołem, w składzie: Joanna Wojciechowska, jej Matką Katarzyną, Miłka Marcinkowska z Matką Barbarą oraz z Matką Jagody Panią Kingą za pracę o Patronce szkoły. Należy wyrazić uznanie dla działań niosących pamięć jak na przykład odwiedziny każdej klasy, która składa kwiaty na mogile Krysi. Owocem pracy konkursowej jest także pomysł, aby każdy uczeń kończący szkołę otrzymywał album poświęcony Krystynie, taki jak został przygotowany dla Arsenału. Apelujemy tylko o uczytelnienie czcionki, która ginie na ciemnym tle. Wyeliminowalibyśmy także bardzo brzydki portret Krystyny zastępując go jednym z pięknych jej portretów fotograficznych. Bardzo cenna jest reprodukcja autografu najsłynniejszej pieśni powstańczej skomponowanej przez Krysię – „Hej chłopcy! Bagnet na broń!”.

 

- Kolejną pracą zwieńczoną nagrodą w tej kategorii jest film Ewy Żabki, przygotowany z Mamą Jolantą, o Patronce Gimnazjum i Liceum s. Nazaretanek – Siostrze Franciszce Siedliskiej, bardzo pięknej postaci polskiego Nazaretu z niezwykle wyczerpującą, piękną relacją o jej życiu i powołaniu.

 

Wyróżniliśmy także prace:

- „Prof. Stefan Władysław Bryła - Wielki człowiek w Warszawie” - Technikum Budowlane im. Prof. Stefana Bryły, kapitan Zespołu – Patrycja Kudlak. Cenny życiorys Patrona, a także prezentacje jego prac budowlanych w Warszawie, z optymistycznym akcentem finałowym ukazującym następców specjalizujących się w szkole pod Jego Patronatem w różnorakich technikach budownictwa.

 

- „Życiorys Wojciecha Górskiego oraz jego dorobek, który po sobie zostawił” - Licuem im Wojciecha Górskiego, kapitan – Waldek Oryński. Profesor Wojciech Górski był wedle tytułowego motta pracy „rozumem sercem i głosem sumienia” dla społeczeństwa Warszawy. Jeden z najsłynniejszych pedagogów polskich, uczczony pomnikiem przy ulicy noszącej jego imię. Motto szkoły widniejące na sztandarze brzmi: „W pracy, wiedzy i miłości bratniej przyszłość nasza” i tego wam życzymy.

 

III.             Szlakiem Wielkich Polaków

 

Przyznaliśmy w tej kategorii dwa wyróżnienia.

- Zespołowi z Gimnazjum im. Ignacego Paderewskiego pod dowództwem kapitana Aleksandry Sowy, za album zdjęć ukazujących ślady Patrona w Stolicy. Szkoda, że nie przypomnieliście, co powiedziano o Paderewskim w Pałacu Jabłonowskich.

 

- Zespołowi z VIII Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława IV, które pod komendą Magdy Surowiec zrobiło film animowany z plastelinową kukiełką Chopina oprowadzającego po związanych z kompozytorem miejscach Warszawy.

 

IV.              Warszawa w literaturze

 

Przyznaliśmy dwie równorzędne nagrody:

- Dziewczętom z XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, kapitan - Marta Kryszczuk wraz z zespołem - Sylwia Kurek, Elena Trifonow z Mamą Danutą, opiekun – Barbara Rybińska, za pracę „Świat „Dziewcząt z Nowolipek” Poli Gojawiczyńskiej”. Bardzo piękna i inteligentna praca ukazująca sylwetkę autorki, a także Warszawę z jej najsławniejszej powieści. Szczególna nagroda dla Pani Profesor Barbary Rybińskiej, za jej niestrudzoną pracę w obronie przede wszystkim wielkiego dziedzictwa Patrona szkoły – Cypriana Kamila Norwida.

 

- Zespołowi z Gimnazjum im. Stefana Roweckiego "Grota" za film „Miejsce spotkań Stanisława Wokulskiego z panną Izabelą Łęcką” - kapitan – Ania Żorska - z oryginalnym pomysłem gdzie uczestnicy Zespołu wcielają się w postaci bohaterów „Lalki”.

 

Wyróżnienie otrzymuje praca Zespołu z Technikum Budowlane im. Prof. Stefana Bryły pod komendą Michała Martusia, która prezentuje miejsca w Warszawie związane z akcją „Lalki”.

 

V.                 Warszawiacy zwykli – niezwykli

 

Nagrodę I stopnia otrzymuje praca „Uwierzcie staremu człowiekowi” – wywiad nagrany z Panią Różą Siemieńską, przez Zespół z Gimnazjum Sióstr Nazaretanek, kapitan – Marta Dąbkowska, skład Zespołu - Sandra Saulewicz wraz z mamą Ewą oraz mama kapitana Agata Dąbkowska, opiekun - Grażyna Mackiewicz. Rozmówczynię cechuje głęboka mądrość i wiara w wielkość ducha Polaków. Szczególnie cennym akcentem jest przywołanie wspomnienia o współpracy z Karolem Wojtyłą w Teatrze Rapsodycznym.

 

Nagrodę przyznaliśmy pracy Zespołu z Gimnazjum im. Ignacego Domeyki, kapitan – Agnieszka Czyczyło, skład Zespołu - Gabriela Komorowska oraz tata kapitana Tomasz Czyczyło, opiekun – Pani Marta Mędrzecka. Praca – wywiad z Panem Tadeuszem Walterem, plastykiem i ceramikiem zakochanym w Warszawie. Jest ona oryginalna, w formie albumiku z zasuszonymi kwiatami, zawiera słowa dziękczynienia za pracę z młodzieżą, którą Pan Tadeusz Walter wspaniale wprowadza w świat sztuki.

 

I jeszcze jedna nagroda w tej kategorii dla tejże samej szkoły Gimnazjum im. Ignacego Domeyki, kapitan – Katarzyna Kamińska, skład Zespołu - Zuzanna Stanisławska, jej babcia Julianna oraz mama kapitana Agnieszka Kamińska, opiekun – Pani Marta Mędrzecka. Bohaterem pracy jest zwykły – niezwykły żołnierz polski Bronisław Stanisławski, którego losy zostały odtworzone na podstawie ciekawego wywiadu z małżonką nieżyjącego już bohatera, która zapytana czy gdyby mogła cofnąć czas opuściłaby Warszawę żeby chronić siebie i rodzinę, odpowiedziała: „Nie. Wolałam tu cierpieć biedę niż pławić się w bogactwie gdzie indziej”. Pracę wieńczy bardzo ciekawa ankieta. Dziewczęta zapytały młodzież czy mają w rodzinie kogoś kto walczył, a także zapytały: „Kim dla Ciebie byłaby osoba najbardziej niezwykła z czasów II Wojny Światowej?”. I oto wyniki: 75% ankietowanej młodzieży uważa, że na największy szacunek zasługują osoby, które w bezpośredniej walce poświęciły swoje życie dla Ojczyzny, a tylko 9% uważa, że za najbardziej niezwykłe postaci polityków i dowódców.

 

 

Dwa wyróżnienia w tej kategorii otrzymują:

- Zespół z Gimnazjum im. Stefana Roweckiego "Grota" pod komendą Jerzego Kowalczyka za wspomnienia cioci Anny Weiss, począwszy od szczęśliwego domu rodzinnego w Warszawie poprzez dramatyczny czas okupacji. Wiele pięknych, cennych zdjęć.

 

- uczennice z Zespołu Szkół im. 2 Armii Wojska Polskiego, pod komendą Małgorzaty Fudeckiej, za pracę o ich nauczycielce – Małgorzacie Chmielewskiej – jak napisały dziewczynki: „Postać zwykła – losy niezwykłe”.

 

VI.              Wojna i Powstanie Warszawskie

 

Aż cztery nagrody pierwsze:

- dla Mateusza Godziebiewskiego z Gimnazjum im. Wojciecha Zawadzkiego oraz Jego Zespołu, czyli Rodziców i Babci Rozalii, która jest bohaterką wstrząsającej opowieści o losie dzieci żydowskich, do których należała i nieprawdopodobnym heroizmie jej ojca usiłującego za wszelką cenę ocalić swe córki, czego z pomocą szlachetnych Polaków, dokonał. Gratulujemy Mateuszowi, który ma wiele ciekawych zainteresowań – matematyk, fizyk i tancerz, laureat wielu nagród w tej ostatniej dyscyplinie, ale my gratulujemy mu przede wszystkim, serdecznej miłości dla babci, która na zakończenie wywiadu mówi: „W czasie okupacji czułam się sierotą obdartą z uczuć, bezpieczeństwa i miłości. Teraz czuję się szczęśliwa i wesoła. Siłę odnajduję w moich dzieciach i wnukach. Cieszę się, że mogą żyć w wolnej Polsce, a ja traktując tragiczne doświadczenia wojny, jako odrobioną gorzką lekcję życia, odradzam się i chcę żyć”.

 

- dla Macieja Krajewskiego z Gimnazjum im. Szarych Szeregów oraz Jego Mamy Agaty, za pracę „Opowieści czasów apokalipsy - wspomnienia z Powstania Warszawskiego” dwojga bohaterów: Jana Radeckiego ps. „Czarny” Żołnierza Batalionu „Iwo – Ostoja” oraz Pani Mirosławy Jezierskiej ps. „Barbara” z Batalionu „Kiliński”. Maciek zrelacjonował w wyczerpujących wywiadach życiorysy obojga bohaterów w sposób dynamiczny, barwny i rzetelnie udokumentowany, a także ozdobiony bardzo cenną, nieznaną ikonografią. Napisał: „Tacy ludzie zasługują na nasze uznanie i pamięć. W przyszłości opowiem dzieciom, że miałem honor uścisnąć dłonie bohaterom Powstania Warszawskiego”.

 

- dla Marty Grzeszczak z Gimnazjum im. Stefana Roweckiego "Grota" za bardzo dobry film „Śladami bohaterów <<Kamieni na szaniec>>”. Skład Zespołu - Karolina Hańska, Mateusz Drągowski oraz Tadeusz Wiącek – Dziadek kapitana, opiekun – Małgorzata Lizak. Ciekawa wędrówka tropami Rudego, Alka i Zośki, prezentująca wiele miejsc Warszawy związanych z tą wielką, legendarną trójką.

 

 

- dla Ewy Stolarczuk z Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu, za film pt. „Dziewczyna z Pałacyku Michla”, skład Zespołu - Łukasz Kędzierski oraz Piotr Stolarczuk - brat kapitana, opiekun – Pani Ewa Żmudzka. Bardzo dobry film zrealizowany profesjonalnie, z czystym dźwiękiem, ciekawą pracą kamery, prezentacją dokumentów, a nade wszystko wspaniałą narracją bohaterki – Pani Anny Mizikowska, ps. „Graszka”.

 

Nagrody przyznaliśmy także następującym pracom:

- Zespołowi z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie, za pracę „Śladami Batalionu Kiliński", kapitan – Anna Ochrymowicz, skład Zespołu - Nikola Wojtas, Anna Kudelska, Michał Hutny, Daniel Wojtecki oraz mama kapitana Izabela Ochrymowicz, opiekun – Pani Barbara Sokół. Autorzy przeprowadzili bardzo ciekawy i cenny wywiad z bohaterami Batalionu „Kiliński”, a byli to: Barbara Scheiner ps. „Ksantypa”, Barbara Sekulska ps. „Penelopa”, Andrzej Szamotulski ps. „Rafał”, Janusz Jakubowski ps. „Sokół”, Jan Pyszka ps. Zbigniew”, Mirosław Chruściński ps. „Drzewiecki”. Bardzo znamienny jest fakt, że bohaterowie Batalionu spotkali się z młodzieżą w budynku legendarnej Pasty - którą zdobył właśnie Batalion „Kiliński”. Powstańcy ofiarowali młodzieży hymn Batalionu „Kiliński” z frazą:

„ Śmiało za bary życie bierz,

nie ustąp ani kroku w tył,

i w słuszność swojej sprawy wierz,

do krwi ostatniej kropli z żył”

 

- Zespołowi z Gimnazjum im. Króla Władysława IV, za pracę pt. „Powstanie Warszawskie oczami młodych”, kapitan Zespołu – Aleksandra Artecka, skład Zespołu – Alina Filipiuk-Artecka – mama kapitana oraz babcia Adela Bednarska-Strycharz, opiekun – Pan Mariusz Włodarczyk. Na pracę złożyły się cenne wywiady z Panią Ludmiłą Płochocką, łączniczką zgrupowania „Gurt”, z Panią Hanną Stadnik – sanitariuszką Pułku „Baszta” i Panem Wiesławem Gniazdowskim ze Zgrupowania „Konrad”. W finale swej pracy Oleńka Artecka pisze: „Powstanie Warszawskie było zwycięstwem Polaków bo pokazało światu, że jesteśmy w stanie walczyć mimo okrutnych sił zniszczenia duchu patriotyzmu i polskości. Spotkania z powstańcami pozwoliły mi zrozumieć, że mam wyjątkowe szczęście – urodziłam się i wychowuję w wolnej Polsce, a ponad to jestem przedstawicielką ostatniego pokolenia, które wiedzę o Powstaniu może czerpać bezpośrednio od tych, którzy je przeżyli – żywych pomników historii. To oni umożliwili nam, młodym, życie w wolnej i suwerennej Ojczyźnie. Nie wolno nam zapomnieć o tysiącach młodych ludzi, którzy zginęli w walce o to. Naszym zadaniem jest nie dopuścić by pamięć o nich kiedykolwiek zanikła. Chylę czoło przed wszystkimi poległymi w Powstaniu Warszawskim”.

 

- Ponieważ niestety zawiodły nasze próby by Liceum im. Batalionu „Zośka” włączyło się do Arsenału, przygotowując pracę o tym sławnym Harcerskim Batalionie Armii Krajowej, honor szkół noszących ten niezwykły Patronat uratowała Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka”. Uczyniliśmy dla nich wyjątek i przyznajemy nagrodę za pracę pt. „Powstańczym szlakiem Batalionu <<Zośka>>", kapitan – Aleksandra Sienica, skład Zespołu - Klaudia Jankowska, Urszula Karwowska, Agata Kantek, opiekun – Pani Hanna Ostrowska.

 

- Cieszy nas, że po raz pierwszy wzięło udział w Arsenale Prywatne Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek im. Bł. Siostry Alicji Kotowskiej, w których siedzibie był przecież sławny szpital powstańczy. Zespół (kapitan -  Marta Cymerman, skład - Anna Wicińska, Marek Sawicki oraz mama kapitana Iwona Cymerman) zrealizował ciekawy film pt. „Moje zielone lata” – wywiad z bohaterem Powstania Warszawskiego, Panem Andrzejem Nasierowskim. Z bardzo cenną, nieznaną ikonografią, opatrzoną komentarzem bohatera.

 

- Ostatnia nagroda w tej kategorii to praca Wiolety Kamińskiej i Zespołu w składzie: Łukasz Rogala, Martyna Szczepankowska oraz mama kapitana Maria Kamińska, opiekun – Wanda Kulikowska, z LVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - pt. „Szli i śpiewali parasolową piosenkę” – o Pani Henryce Zarzyckiej-Dziakowskiej, której zdjęcie widniejące na okładce pamiętnika powstańczego, jest jednym z najsławniejszych zdjęć pięknych dziewczyn z Powstania Warszawskiego. Wioletka sfilmowała duży wywiad z Panią Henryką i nagrała znakomicie komentarze do Powstańczych sekwencji filmu.

 

W kategorii Wojenno – Powstańczej przyznaliśmy jeszcze trzy wyróżnienia:

 

- za pracę „Życie codzienne w okupowanej Warszawie”, Zespół z Gimnazjum Kolegium Zakonu Pijarów pod komendą Izabeli Żonkowskiej. Bardzo dobry pomysł by pokazać takie dziedziny życia w czasie okupacji jak sport, muzyka, kino, a bohater Powstania – Pan Zbigniew Rylski – to już propozycja na temat pracy Arsenałowej VI Edycji.

 

- za pracę „Oni szli Szarymi Szeregami do wolnej Polski” dla Pauliny Nyc z Gimnazjum im. Szarych Szeregów. Współdziałali z córką Rodzice i wyróżnienie przyznajemy za bardzo piękną formę plastyczną pracy Ojcu Pauliny.

- za film „Powstanie oczami Warszawianek”, Zespół Aleksandry Kuźmińskiej z Gimnazjum im. Króla Władysława IV. Jest to nagranie wspomnień łączniczki Zgrupowania „Krybar” Pani Krystyny Dembowskiej, a także wspomnienia Pani Wandy Kierzkowskiej, która przeżyła Powstanie jako małe dziecko.

 

   

***

Wszystkie prace nadesłane na „Arsenał Warszawa” mają wartość, są ważne i cenne. Nie wszystkie wymieniamy, nie wszystkie nagradzamy, ale każdą doceniamy. I czynić będziemy ponowne starania by najciekawsze prace ukazały się drukiem w książce.

 

Życzymy Wam wszystkim wspaniałych, udanych wakacji!

Niechaj Warszawa zawsze będzie Wam Gniazdem i Miastem Ukochanym!

I do zobaczenia na VI Edycji „Arsenału Warszawa”!!!

 

 

 

Barbara Wachowicz

Przewodnicząca Rady Programowej

Konkursu „Arsenał Warszawa”