Program Prawidłowych Relacji Dzieci i Rodzin oraz Kształtowania Charakteru

Peace 4 Kids

 

Jest to podręcznik zawierający zestaw dokładnych konspektów zajęć z zakresu komunikacji, empatii, umiejętności prospołecznych, kontroli złości oraz kształtowania charakteru. Można je stosować w klasie szkolnej . Treści zawarte w konspektach są uszeregowane według stopnia trudności. Poświęcone są małemu wycinkowi treściowemu, co pozwala na przeprowadzenie zaprezentowanych scenariuszy zajęć np. na godzinach wychowawczych. "Program Prawidłowych Realicji Dzieci i Rodzin oraz Kształtowania Chrakteru. Peace 4 Kids" to komplet trzech podręczników dostoswanych do różnych grup wiekowych:

 

 

 

 

Część I – dla uczniów Szkoły Podstawowej

cena  I egz. - 70,00 zł  NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

Część II - dla uczniów Szkoły Gimnazjum  

cena I egz.  - 66,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część III – dla uczniów Szkoły Średniej

cena I egz. - 76,00 zł