W dniu 30 listopada 2016 w warsz

                 W dniu 30 listopada 2016 w warszawskim  Muzeum Niepodległości
odbyło się spotkanie Arsenałowe pt. „Matki Wielkich Polaków”. Spotkanie  połączone zostało
z uroczystą promocją książki „Matki Wielkich Polaków” autorstwa Przewodniczącej  Rady Programowej
Konkursu „Arsenał Warszawa” - pani Barbary Wachowicz.

W spektaklu udział  wzięły znakomite aktorki: Anna Seniuk, Anna Nehrebecka, Halina Rowicka

 oraz studenci  Akademii Teatralnej: Hanna Wojak, Kacper Burda, Henryk Simon, Kamil Szklany.

Ponadto wystąpił również uczeń Zespołu Szkół im. Henryka  Sienkiewicza w Płońsku.

Spektakl miał piękną oprawę akustyczną oraz ikonograficzną.
Na uroczystość tłumnie przybyli zaproszeni goście między innymi: Żołnierze  Batalionu AK „Zośka”,
przedstawiciele rodzin poległych bohaterów: Janka Bytnara, Janka Rodowicza.
Obecni byli również: Pani Dyrektor Promocji Programu Mistrz Mowy Polskiej –  Danuta Jakubowska,
Pani Prezes Stowarzyszenia Karan – Bożena Bereda, Przewodniczący Komitetu Opieki  nad Mogiłami Poległych
Żołnierzy Batalionu AK „Zośka” i „Parasol” - Piotr Sikorski, Pani Dyrektor  Muzeum Harcerstwa –
Hm. Katarzyna Traczyk, Rada Programowa Konkursu „Arsenał Warszawa”, Nauczyciele  i uczniowie –
laureaci konkursu „Arsenał Warszawa”, harcerze oraz pozostali goście.