NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN

Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych 

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

50-419 Wrocław, ul. gen. R. Traugutta 119 lok. 1

tel./fax: 71 349 15 56

Adres e-mail: osrodek.wroclaw@karan.pl

https://karan.wroc.pl/