Kluby są miejscem spotkań gimnazjalistów. W Klubach organizowane są wyjścia na basen, kręgle, rajdy i wycieczki oraz zajęcia teatralne razem ze Stowarzyszeniem Pracownie Twórcze Lubelska.

Zapraszamy do Klubów Młodzieżowych prowadzonych przez: 
- Stowarzyszenie dla Rodzin;
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.