SPOTKANIE WIELKANOCNE 2010

ZAJECIA PLASTYCZNE

SPOTKANIE OPŁATKOWE 2010

SZLAKIEM PIASTOWSKIM - WYJAZD INTEGRACYJNY

ZAJĘCIA KULINARNE

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE

SPOTKANIE INTEGRACYJNE CENTRUM ZŁOTEGO WIEKU I ZAKŁADU DLA CHRONICZNIE CHORYCH KOBIET 2012