W placówkach Stowarzyszenia KARAN realizowany jest

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin
,,Nie igraj, najwyższą stawką jest życie”

Skierowany do:

Osób z rodzin, w których występuje problem z zakresu uzależnień behawioralnych, a także wiążących się z tym indywidualnych lub rodzinnych kryzysów i dysfunkcji, utrudniających prawidłowe funkcjonowanie w życiu osobistym, społecznym i zawodowym.

Prowadzone w ramach programu działania:

·        konsultacje psychiatryczne

·        interwencje kryzysowe

·        poradnictwo rodzinne

·        indywidualne wsparcie terapeutyczne

·        zajęcia informacyjno-edukacyjne

·        grupa rozwoju osobistego

·        grupa wsparcia

·        grupa zapobiegania nawrotom

·        konsultacje prawne

KONTAKT

Warszawa – ul. Grodzieńska 65, tel.: 22 618 65 97, infolinia 800 120 289

Kalisz - ul. 29 Pułku Piechoty 35, tel.: 62 741 41 97

Wrocław - ul. gen. R. Traugutta 119 lok. 1, tel.: 71 349 15 56

Rzeszów - ul. Szopena 17, tel.: 17 862 13 14

 

Program realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.