Regionalna konferencja

 „Uzależnienia behawioralne – profilaktyka i leczenie”

Wrocław, 13 -14 listopada 2014r

Instytut Pedagogiki Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Koordynator konferencji:

Dorota Furtak – Wlazińska

Telefon: 

e-mail: karan.wroclawa@op.pl

Sekretariat Konferencji:

Stowarzyszenie KARAN Wrocław,

Ul. Skoczylasa 8a

Telefon: 71 349 15 56

Dla uczestników:Plan dwudniowy konferencji 

Karta zgłoszenia potwierdzająca udział w konferencji

Formularz zgłoszeniowy


• Program Konferencji