16 czerwca 2011 roku zakończyliśmy V Edycję Konkursu „Arsenał Warszawa”. Podczas uroczystości finałowych w Domu Literatury podsumowano nadesłane prace i wręczono nagrody laureatom.

 

 

Grand Prix ex aequo zdobyli uczniowie z Liceum im. Stefana Żeromskiego oraz gimnazjaliści z Kolegium św. Stanisława Kostki. Wśród gości znaleźli się Żołnierze Szarych Szeregów, Bohaterowie prac konkursowych oraz wybitni członkowie Rady Programowej „Arsenału Warszawa”. Wszystkim Autorkom i Autorom prac oraz Pedagogom i Rodzinom wspierającym ich działania – dziękujemy i gratulujemy! Plon V edycji konkursu „Arsenał Warszawa” (2011) potwierdził głęboki sens organizowania tego typu konkursów, dając cenne świadectwo mądrości, wrażliwości, operatywności i pomysłowości młodzieży stolicy.

 

 

Podsumowanie ARSENAŁ WARSZAWA 2011