Etapy kampanii społecznej Programu Stop Przemocy

"WALCZ Z AGRESJĄ. ZACZNIJ OD SIEBIE."


I ETAP : kampania medialna (5 X – XII 2004r.)


 Adresaci: dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele, opinia publiczna 

 

Formy realizacji: spoty telewizyjne, radiowe, plakaty oraz organizowane w całym kraju „Szkolne Dni Stop Przemocy”

  

Partnerzy Medialni: TVP SA, MTV Polska, MTV Classic, Telewizja Vectra, Telewizja DAMI, Telewizja Wrocław, Telewizja Białystok, Telewizja Suwałki, Żarska Telewizja Kablowa TeleŻet, Radio BIS, Tok FM, Radio VIA, Radio Centrum w Rzeszowie, Radio Centrum w Kaliszu, Radio Plus  - Radom, Victor Gimnazjalista, Gazeta Szkolna, portal NGO, portal edukacyjny eduForum.pl, kwartalnik KARAN, Gruppa66Ogilvy, Ogilvy Public Relations Worldwide, Agencja A2 - advertising & marketing. 

 

Patronat Honorowy:

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Prezydent m. St. Warszawy

 

  • Spot TV
  • Spot radiowy
  • plakat
Działania w ramach „Szkolnych Dni Stop Przemocy” 

 

Warszawa

Koordynator

Elżbieta Zając

Ø      Spotkania – prelekcje w szkołach  X – XII nt. zapobiegania i niwelowania agresji

Ø      Debata – panel nt. agresji na UKSW

Ø      Szkolenie ART. dla nauczycieli i pracowników socjalnych

 

 

Radom

Koordynator

Dorota Chmiel

Ø      18 X konferencja prasowa i festyn w Resursie  zamykający ATA i inaugurujący Kluby Fair Play

Ø      19 – 22 X (do potwierdzenia) szkolenie ART. dla osób prowadzących kluby

 

 

Wrocław

Koordynator

Grażyna Kącka

Ø      Warsztaty profilaktyczne (z wykorzystaniem Metody ART.) w szkołach X – XII

Ø      Od IX – Szkolenie dla wolontariuszy – młodzieżowi liderzy ART

Ø      15 – 18 X I szkolenie ART. dla nauczycieli oraz panel  z udziałem urzędników, młodzieżowych liderów ART. oraz TV regionalnej 

 

 

Szczecinek

Ø      1 – 2 XII – konferencja „Stop Przemocy w szkole”

 

 

Elbląg

Koordynator

Magdalena Decyk

Ø      5.10 – konferencja prasowa – MOT KARAN Dom Zacheusz

Ø      Panel nt. agresji w telewizji  Vectra

Ø      9.11.2004 – Sejmik Samorządów Szkolnych – Kościół Bożego Ciała

 

 

Kalisz

Koordynator

Ilona Lis

 

Ø      15 października konferencja prasowa  z udziałem Prezydenta miasta Kalisza oraz przedstawicieli władz samorządowych.

 

 

 

 


 

II ETAP : kampania edukacyjna (I – X 2005r.)

 

 

Adresaci: dzieci, młodzież, studenci, nauczyciele, pracownicy socjalni, urzędnicy, rodziece

 

Formy realizacji:

 

- spotkania i prelekcje w szkołach nt. agresji

- szkolenia ART dla nauczycieli oraz pracowników socjalnych

- szkolenia Liderów Młodzieżowych Klubów Fair Play

- dystrybucja materiałów szkoleniowych dotyczących agresji

- pokazowe treningi ART. dla młodzieży

- współpraca z wyższymi uczelniami (staże, praktyki oraz udział w organizowanych przez KARAN warsztatach)

 

 

 

 


 

III ETAP: III Międzynarodowa Konferencja „Stop Przemocy” (X 2005r.)

 

 

Adresaci: nauczyciele, wychowawcy, katecheci, księża, osoby pracujące na co dzień z dziećmi i młodzieżą oraz z osobami agresywnymi

 

Formy realizacji: wykłady i warsztaty