W ramach Poradni i Punktów Konsultacyjnych oferujemy pomoc w zakresie:

 • leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, alkohol)
 • leczenia uzależnień behawioralnych (hazard, gry komputerowe, internet i inne)
 • trudności wychowawczych
 • kryzysów rodzinnych
 • edukacji prozdrowotnej

 Zapraszamy na bezpłatne:

 • porady psychiatryczne
 • psychologiczne
 • pedagogiczne
 • interwencje kryzysowe
 • sesje indywidualne i rodzinne (terapeutyczne i coachingowe)
 • konsultacje prawne
 • grupy wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych
 • grupy wsparcia dla DDA i DDD