Trening Kontroli Złości:

Polega na przygotowaniu przez trenującą młodzież na każdą sesję opisu niedawnych sytuacji, które powodowały złość. Trening oparty jest na bezpośrednich doświadczeniach uczestników zajęć.

Podczas zajęć warsztatowych ich uczestnicy:

- identyfikują czynniki wyzwalające złość
- uczą się rozpoznawać sygnały wskazujące na podwyższony stan napięcia emocjonalnego
- uczą się używać technik służących do zmniejszania poziomu gniewu
- uczą się stosowania technik nagradzania siebie za nie agresywne zachowania

Schemat tych zajęć polega na analizie:

- wyzwalaczy (zewnętrzne i wewnętrzne)
- sygnałów świadczących o wzroście napięcia emocjonalnego
- monitów służących do opanowania chaosu intelektualnego
- reduktorów złości, gniewu
- samooceny - nagradzania siebie za opanowanie wybuchu agresji
- użycia właściwej dla sytuacji umiejętności prospołecznych