KARAN 1991-2021

Nasze wspólne wędrowanie

w trzydziestą rocznicę działalności

 

Szanowni Państwo!

W bieżącym roku mija 30 lat od momentu rejestracji Fundacji KARAN, która dała instytucjonalny początek naszej profilaktycznej, terapeutycznej i resocjalizacyjnej z osobami i rodzinami, w których wystąpił problem uzależnienia od środków zmieniających świadomość.

Przez 30 lat pracujemy w naszych Oddziałach, Poradniach, Punktach Konsultacyjnych, Placówkach Wsparcia Dziennego, w grupach wsparcia, w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Z naszych działań i doświadczeń skorzystały przez 30 lat tysiące osób, rodzin, pracowników służb społecznych, medycznych, oświatowych, seniorów.

Przez 30 lat realizujemy kompleksową ofertę pomocy w dziedzinie uzależnień, rozwiazywania problemów wychowawczych, egzystencjalnych, zdrowia psychicznego, agresji oraz wykluczenia społecznego.

Przez 30 lat w prowadzonych przez nas programach kształtujemy umiejętności prospołeczne, promujemy zdrowy, aktywny styl życia, wskazujemy na znaczenie wartości uniwersalnych w życiu każdej osoby, pomagamy w budowaniu trwałych, zdrowych relacji osobistych i społecznych oraz osiąganiu stanu równowagi pomiędzy życiem osobisty i zawodowym.

Aby wszystko to było możliwe, każdego roku przez 30 lat razem z naszymi podopiecznymi, rodzicami, współpracownikami odbywamy drogę – pielgrzymkę na Jasną Górę.

Mamy pewność, że to właśnie Ta Droga, mimo wielu zwątpień, trudności, pokonywana w tym samym czasie, co roku, rok w rok, daje nam siłę, ocalenie, łaskę, pozwala dziękować. Każdy poprzedni rok był inny, każde pielgrzymowanie inaczej trudne, inaczej wspaniałe, inaczej przeżywane, a my dojrzalsi, pewniejsi siebie, bardziej uduchowieni.

 

W naszej trzydziestoletniej pracy mamy tak jak w Pielgrzymce określony cel, misję, zadania do wykonania, trudności do pokonania, przyjaciół do pomocy i wsparcia. Udało się zrobić bardzo wiele, a jeszcze wiele wyzwań i zadań przed nami.

 

Fundacja i Stowarzyszenie KARAN mają swój początek na szlaku pielgrzymkowym, dlatego właśnie inauguracja naszego Jubileuszu 30. lat pracy ma początek na szlaku pielgrzymkowym.

Przez 30 lat przeszliśmy długą drogę. Radosną, twórczą, trudną, odpowiedzialną, w słońcu, we łzach, czasami w zwątpieniu, ale zawsze ufając i dziękując Bożej Opatrzności.

 

Pielgrzymka na Jasną Górę jest także dla nas podziękowaniem za każdy kolejny rok działania, w przekonaniu, że z niej czerpiemy siłę, opiekę i motywację do dalszej pracy.

 

W Pielgrzymce idziemy kilka dni, ale ona wyznacza drogowskazy na całe nasze życie. Kształtuje nas jako osoby, daje światło i przestrzeń do stawania się lepszymi, dojrzalszymi, silniejszymi.

 

To wielka oczywistość i tajemnica Pielgrzymki. Zapraszamy więc wszystkich do jej odkrycia i przeżywania, zapraszamy do duchowego towarzyszenia, zapraszamy do udziału we wspólnocie „w drodze”, do odpoczynku i przemiany dla „lepszego JA” i „lepszego MY”.

 

Bożena Bereda – Przewodnicząca Zarządu Głównego