Stowarzyszenie KARAN realizuje swoje działania w obszarze profilaktyki, rehabilitacji i postrehabilitacji uzależnień, a także przeciwdziałania agresji. Pomagamy rodzicom i wychowawcom w zakresie problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą.

Dzięki pomocy i życzliwości ludzi dobrej woli udało się nam stworzyć stacjonarne i dzienne placówki leczenia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz czynności (uzależnienie od komputera, hazardu), placówki wsparcia dziennego dla dzieci oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku dla osób starszych chcących się w dalszym ciągu rozwijać i kształcić.

Nasi podopieczni osiągają sukcesy, zdobywają wykształcenie, pracują, zakładają rodziny, nie czują się samotni, mogą realizować swoje pasje.

To właśnie nasi Darczyńcy są także współautorami tych sukcesów.