ARSENAŁ WARSZAWA

Co to jest ARSENAŁ?

               Według Słownika Języka Polskiego „Arsenał” to nie tylko miejsce „przechowywania broni w mieście lub grodzie”, ale także określenie „cennych zasobów” i źródła, z którego „można czerpać doświadczenie i mądrość”. Do tego drugiego znaczenia nawiązuje nasz Program.

               Prace konkursowe ARSENAŁU WARSZAWA to hołd naszej młodzieży dla Stolicy, to poszukiwanie różnych barw Jej przeszłości, to ocalenie pamięci tych, którzy tu żyli, pracowali, walczyli i ginęli, to wędrówki Jej ulicami, odkrywanie ich historii, to odnajdywanie tropów wielkich Polaków na warszawskich ścieżkach.

Co to jest ARSENAŁ WARSZAWA?

              ARSENAŁ WARSZAWA to kontynuacja dzieła łódzkiego pedagoga i harcerza hm. Krzysztofa Jakubca – twórcy, animatora i realizatora konkursu Arsenał Pamięci.

ARSENAŁ WARSZAWA to:

- Konkurs poświęcony historii, sztuce, kulturze stolicy, sławnym Polakom, wpisanym w jej dzieje, ciekawym Warszawiakom.

- Spotkania Arsenałowe poświęcone Bohaterom Warszawy, Wielkim Polakom w Stolicy, miejscom – symbolom historii.

- Spotkania warsztatowe dla uczestników Konkursu.

- Pomoc psychologiczna, pedagogiczna oraz prawna dla uczestników programu i ich rodzin. 


Cele Programu ARSENAŁ WARSZAWA:

                 Historia i kultura Narodu to ludzie, przedmioty i miejsca. Ludzie odchodzą. Zostaje po nich PAMIĘĆ. Zostają miejsca - domy, mieszkania, mury, place, ulice. Zostają przedmioty - kiedyś: rekwizyty na scenie historii, a dziś: bezcenne pamiątki narodowej tradycji. Ich los nie jest pewny! Ludzka niewiedza, bezmyślność lub ignorancja skazują te okruchy pamięci na zagładę. Nie pozwólmy na unicestwienie istniejących jeszcze śladów historii. To na nich opiera się nasz DOM - Ojczyzna. Udowodnijmy ludziom, od których decyzji zależy ocalenie lub zniszczenie śladów naszej narodowej historii i kultury, że "Ojczyzna" nie jest dla młodych Polaków pojęciem obojętnym i ogólnym, lecz bliskim i opartym na konkretach. Żyją wśród nas bohaterowie wydarzeń czasów wojny i powojennych - żołnierze, więźniowie obozów koncentracyjnych i jenieckich, więźniowie stalinowskich łagrów, Sybiracy, ofiary politycznych represji. Istnieją jeszcze nie zatarte ślady naszej historii i kultury XX wieku - miejsca wydarzeń, ślady na murach, domy, kapliczki, zagubione w lasach, opuszczone i zapomniane mogiły. W każdym polskim domu istnieje wiele drobnych, z pozoru niewiele znaczących przedmiotów - pożółkłe fotografie, dokumenty, ukryte na dnie szafy czy szuflady drobiazgi. Na ich widok oczy babci czy dziadka błyszczą. Poznajmy dzieje tych rekwizytów historii, których znaczenia nawet się nie domyślamy, a które były niemym świadkiem najważniejszych dla kogoś przeżyć.