Warsztaty i szkolenia są realizowane przez trenerów Warszawskiego Instytutu Profilaktyki (WIP) i Katolickiej Fundacji Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN. WIP jest jednostką szkoleniową utworzoną przez Katolicką Fundację Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN.

 

 

Cele Warszawskiego Instytutu Profilaktyki:

-  doskonalenie zawodowe nauczycieli i pracowników oświaty w zakresie wiedzy i umiejętności potrzebnych do

   zapobiegania problemom agresji, przemocy oraz uzależnień,

-  propagowanie metod zapobiegania agresji w tym promowanie m.in. Treningu Zastępowania Agresji (TZA –

   ART),

-  tworzenie kadry o wysokich kompetencjach profilaktyczno – wychowawczych gwarantujących podnoszenie

    jakości pracy wychowawczej z uwzględnieniem obowiązujących standardów w Unii Europejskiej w zakresie

    zapobiegania i niwelowania patologii społecznej i profilaktyki agresji oraz uzależnień.

 

 

Działania WIP skierowane są do nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców, pracowników socjalnych katechetów oraz rodziców. WIP został powołany w maju 2004 roku. Instytut działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 roku WIP podejmuje swoje działania statutowe na terenie całej Polski. WIP organizuje konferencje, seminaria, warsztaty, prowadzi działalność wydawniczą.

 

WIP został wpisany do rejestru Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli w maju 2004 roku pod numerem 112/NPDN/2004.

 

 

Więcej informacji:

[email protected];  [email protected]; tel.: 22 408 80 24