UNIWERSYTET III WIEKU


Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Karan z dnia 8 grudnia 2008r. jako forma placówki szkoleniowej, edukacyjnej oraz oświatowej kształcenia osób dorosłych, które nie wiążą się z Uniwersytetem na zasadach formalnego toku studiów wyższych, a odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków poznawczych oraz rozwoju intelektualnego.

Uniwersytet III Wieku, jest dla osób starszych, poszukujących przestrzeni do realizacji pasji zawodowych i towarzyskich.

Działania realizowane w programie mają na celu zwiększać szansę prowadzenia przez najstarsze pokolenie aktywnego, samodzielnego i niezależnego życia tak długo, jak to tylko możliwe z punktu widzenia zachowanego potencjału zdrowotnego, sprawności oraz osobniczych możliwości.

Projekt ma na celu przede wszystkim dowartościowanie starości oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ludzi w podeszłym wieku.

Chcemy aby starość była bardziej aktywna, zdrowsza, zamożniejsza – szczęśliwsza.

Regulamin Uniwersytetu III Wieku