Metoda TZA - ART

Program jest rekomendowany przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
oraz przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej
 
 
Trening Zastępowania Agresji
(Aggresion Replacement Training - ART.)

Oferta Szkoleniowa

Celem szkolenia jest przygotowanie osób pracujących z dziećmi i młodzieżą do efektywnego posługiwania się metodą ART. - umiejętności prospołecznych, eliminowanie niepożądanych zachowań w tym przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży
 
Odbiorcami szkoleniapracownicy placówek oświatowo - wychowawczych: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, katecheci, księża, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi itp., pracownicy placówek służby zdrowia: terapeuci, psycholodzy, wychowawcy, instruktorzy terapii zajęciowej itp., pracownicy placówek resocjalizacyjnych i penitencjarnych: wychowawcy, terapeuci, policjanci itp.
 
Zakres tematyczny szkolenia:
- Trening Umiejętności Prospołecznych - uczy, co i jak  należy robić, aby nabywać umiejętności potrzebne  życiu
-  Trening Kontroli Złości - uczy, czego nie należy robić - redukować złość
- Trening Wnioskowania Moralnego - uczy, w jakim celu stosować umiejętności

Ponadto:
 - problematyka agresji i przemocy
 - metody wspierania zachowania prospołecznego
 - sposoby wdrażania metody ART  w środowisku szkolnym
 
Czas szkolenia:
 - 36 godzin zajęć teoretyczno -warsztatowych
 - 36 godzin monitorowanej i udokumentowanej pracy własnej (18 h jako I - szy Trener oraz 18 h jako II - gi Trener)
 - 12 godzin superwizji w uzgodnionym terminie po pracy własnej 
 
 Uprawnienia:
Osoby, które ukończą z powodzeniem pełne szkolenie (36 h zajęć teoretyczno - warsztatowych, 36 h pracy własnej oraz superwizja procesu oraz prowadzonej dokumentacji) otrzymują  Certyfikat trenera  ART, który nadaje uprawnienia do stosowania metody ART. 


Bliższe informacje:

Koordynator szkoleń: Marta Kulesza

[email protected]

Karan Warszawa  tel./fax 0 22 408 80 24

 

Trenerzy TZA-ART:

 ks. dr Paweł Rosik, Elżbieta Opiłowska, Barbara Rozmus, Beata Nowicka, Magdalena Decyk, Aneta Lis, Małgorzata Czech, ks. Edward Rysztowski, Dorota Mazur.