CENTRUM ZŁOTEGO WIEKU

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie pt. Centrum Złotego Wieku . Projekt jest finansowany przez m.st. Warszawa, cel projektu stanowią działania socjalno – pomocowe na rzecz osób starszych, realizowane poprzez aktywizację osób starszych i rozwijanie środowiskowych form wsparcia.