Hostel Postrehabilitacyjny

26-616 Radom ul. Łąkowa 122

tel./fax: 48 360 46 05

Adres e-mail placówki: [email protected]