NZOZ Ośrodek/Oddział Stacjonarny Leczenia Uzależnień dla Osób Uzależnionych „NASZ DOM” w Radomiu

 Świadczenia finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia – Mazowiecki Oddział Wojewódzki


Adres placówki: 26-616 Radom, ul. Łąkowa 122

tel./fax: 48 360 46 05    

Adres e-mail placówki: [email protected]