Hostel Postrehabilitacyjny

03-750 Warszawa ul. Grodzieńska 65

tel./fax: 22 618 65 97, 22 679 02 33

Adres e-mail placówki: [email protected]