II MIędzynarodowa Konferencja
"
Stop Przemocy w szkole i na ulicy"

Warszawa 24-26 listopada 2003r.

Hotel Gromada

 

 

 

 


Organizatorzy Programu:

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej

Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN

 

Do Patronatu Honorowego zaproszeni zostali:

Jego Eminencja ks. Kardynał J. Glemp

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski

Marszałek Sejmu RP Marek Borowski

Marszałek Senatu RP Longin Pastusiak

Prezydent m. st. Warszawy Lech Kaczyński

Wojewoda Mazowiecki Leszek MizielińskiPatronat naukowy:

prof. dr hab. Jan Tylka 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 
ks. prof. dr hab. Witold Zdaniewicz SAC
Uniwersytet Kardynała Stefana WyszyńskiegoProgram konferencji:


I Dzień
24 listopada 2003r.

 

9.30 - 11.20

rejestracja

11.20

sesja plenarna rozpoczęcie i słowo wstępne:
ks. Prymas, Minister Edukacji Narodowej i Sportu, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Mazowiecki, ks. Bronisław Paweł Rosik SAC, ks. prof. Witold Zdanowicz, prof. Jan Tylka


referaty programowe:
ks. prof. Paweł Góralczyk "Irracjonalność agresji - aspekt etyczny" Rzecznik Praw Dziecka Paweł Jaros "Dzieci a przemoc w szkole i na ulicy" poseł Mirosława Kątna "Ustawodawstwo RP a przemoc w kontekście wejścia do UE" prof. Jerzy Melibruda "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym"

14.00 - 15.00

przerwa obiadowa

15.00

Małgorzata Rożniatowska "Wzorce pozytywne w mediach jako modelowanie zachowań pozytywnych na ulicy" Nadinspektor Władysław Padło "Rola i zadania policji w zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wśród nieletnich" dyr Elżbieta Nerwińska "Kształcenie i doskonalenie nauczycieli - nowe wyzwania" dyr Piotr Jabłoński "Narkotyki a przemoc w szkole i na ulicy"

16.30 - 16.50

przerwa kawowa

16.50

ks. dr Sławomir Zaręba SAC "Hierarchia wartości u młodzieży" prof. Jan Tylka "Studenci a kształtowanie postaw pozytywnych u młodzieży szkolnej" Panel: "Jak zapobiegać i działać?" - moderator Agnieszka Rosłoniak Krystyna Ostrowska, Mirosława Kątna, Małgorzata Rożniatowska, Elżbieta Łyczewska, Paweł Jaros, Jan Tylka, Piotr Jabłoński, Paweł Skrzecz, Krystyna Szumilas, Elżbieta Nerwińska

18.00

przerwa

20.00

 

 

II Dzień
25 listopada 2003r.

Recital Artyści Stop Przemocy:
Występ taneczny uczniów LO im. Batalionu Zośka w Warszawie z tancerzami z Klubu "Speed Boogie" Koncert K.A.S.A.

 

 

 

 

 

Program dla uczestników biorących udział
w konferencji po raz pierwszy (Grupa I)

9.00

dr Eva L. Feindler - Trening Zastępowania Agresji (USA)

11.00 - 11.30

przerwa kawowa

11.30

dr Eva L. Feindler - Praktyczna prezentacja ART-u cd.

14.00 - 15.00

przerwa obiadowa

15.00

prof. Adam Frączek "Przemoc a młodzież - aspekty psychologiczne" mgr Elżbieta Matejka "Działanie szkolne alternatywą wobec agresji i przemocy" ks. prof. Janusz Surzykiewicz "Agresja w szkole"

16.00 - 16.20

przerwa kawowa

16.20

prof. Krystyna Ostrowska "Wychowanie do wartości a agresja w szkole" Podinspektor Michael Bantle, Stuttgard "Kryminalno - policyjne środki zapobiegania przemocy w Niemczech" (Niemcy) poseł Joanna Fabisiak "Kluby Ośmiu - młodzieżowy wolontariat alternatywą dla przemocy" "ART w pracy z młodzieżą uzależnioną" - mgr Barbara Rozmus, mgr Beata Nowicka

18.30

przerwa

20.00

Recital Artyści - Stop Przemocy:

Małgorzata Bieńkowska
Band Piotr Rodowicz
Stanisław Soyka

 


 

 

Program dla uczestników biorących udział
w konferencji po raz drugi (grupa II)

09.00 - 11.00

sesje warsztatowe - praktyczna prezentacja ART-u, praca w grupach z trenerami ART-u i wybitnymi aktorami scen polskich Trenerzy ART: Małgorzata Rossa, Ewa Morawska, Jacek Morawski, Małgorzata Gontarek, Andrzej Kołodziejczyk, Elżbieta Potemska, Elżbieta Łyczewska, Stanisław Orłowski
 

11.00 - 11.30

przerwa kawowa

11.30

sesje warsztatowe - praktyczna prezentacja ART-u, praca w grupach z trenerami ART-u i aktorami scen polskich - cd.

14.00 - 15.00

przerwa obiadowa

15.00

sesje warsztatowe - praktyczna prezentacja ART-u, praca w grupach z trenerami ART-u i aktorami scen polskich - cd.

16.30 - 16.50

przerwa kawowa

16.50 - 18.30

warsztaty cd.

18.30

przerwa

20.00

 

 


 

III Dzień
26 listopada 2003r.

Recital Artyści - Stop Przemocy:

Małgorzata Bieńkowska
Band Piotr Rodowicz
Stanisław Soyka


 

 

 

 

 

9.00

dr Eva L. Feindler "Trening Kontroli Złości u młodzieży" (USA) prof. Krystyna Kmiecik-Baran "Bez zgody na przemoc - w szkole i na ulicy" dr Eugeniusz Moczuk "Agresja a środki psychotropowe" ks. Bronisław Paweł Rosik "Skuteczność treningu ART na podstawie ewaluacji w ośrodkach Stowarzyszenia Karan"

11.00 - 11.30

11.30              

przerwa kawowa

mgr Bożena Mazurkiewicz "Doświadczenia z realizacji programu wdrażania metody ART w procesie resocjalizacji skazanych młodocianych i dorosłych pierwszy raz karanych w Areszcie Śledczym w Suwałkach" Prezentacje Trenerów ART: Małgorzata Rossa, Ewa Morawska, Jacek Morawski, Małgorzata Gontarek, Andrzej Kołodziejczyk, Elżbieta Potemska, Elżbieta Łyczewska, Stanisław Orłowski, ks. B. P. Rosik

 

 

13.00

Dyskusja i panel z aktorami - "Wypracowanie strategii dla Polski" - moderator Jolanta Pieńkowska, Elżbieta Gałecka, Janusz Surzykiewicz, Krystyna Kmiecik-Baran, Teresa Szopińska, Małgorzata Rożniatowska, Anna Korcz, Elżbieta Matejka, Elżbieta Łyczewska, Bronisław Paweł Rosik, Paweł Wypych, Eugeniusz Moczuk, Elżbieta Opiłowska, Andrzej Kołodziejczyk, Jacek Morawski

 

14.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji.