NZOZ Ośrodek/Oddział Stacjonarny Leczenia Uzależnień dla Osób Uzależnionych – całodobowy

Bogucin 81 a, 26-930 Garbatka Letnisko

tel./fax: 502 559 250

Adres e-mail: [email protected]