Każdego dnia przeżywamy różne niepokoje. Ich źródłem może być praca, szkoła bądź relacje z bliskimi osobami. Słowo "niepokój" budzi negatywne skojarzenia. Niepokój jest postrzegany jako uczucie destrukcyjne, przytłaczające. Większość z nas poszukuje w życiu spokoju, który często sprowadza się do biernego uczestniczenia w otaczającym nas świecie. Spokój również może mieć wymiar negatywny np. gdy sprowadza się do rezygnacji i wygodnictwa. Gdzie zatem jest ten złoty środek?
Przede wszystkim trzeba zadbać o to, by niepokój nie działał na nas destrukcyjnie, trzeba nad nim zapanować. Spróbujmy skierować nasze niepokoje na zupełnie inny obszar. Niech niepokój wzbogaca naszą osobowość, wykorzystajmy go do bogatszego odbierania świata i siebie samych. "Kto pyta, nie błądzi" mówi stare, mądre przysłowie. Zadawanie sobie kłopotliwych pytań to podstawa samopoznania. Nie strońmy więc od pytań trudnych i najważniejszych. Niepokój wewnętrzny pogłębia nasze spojrzenie na siebie i innych, zmusza do myślenia na wyższym poziomie oraz poszukiwania ideałów. Twórczy niepokój to ciężka praca nad sobą, to mozolne wypracowywanie najlepszych rozwiązań. Nie traćmy czasu i energii na poszukiwanie tzw. świętego spokoju. Nie znajdziemy… Postarajmy się każdą chwilę swojego życia przeżyć twórczo.
   
Samotność

Wszelka twórczość wymaga samotności. Nie tylko artysta tworzy w samotności. Będąc sam na sam ze sobą możemy się zdobyć na chwilę refleksji i uwagi. Niepokój twórczy kieruje nasze myśli w stronę analizy własnych postaw i zachowań. Poszukiwanie odpowiedzi na pytania o "ja" prowadzi do akceptacji siebie. Aprobata własnej osoby, pogodzenie się z sobą, poznanie siebie pozwala uporać się z innymi niepokojami.
 
Wolność

Niepokój wstrzymuje nasz wewnętrzny rozwój, może wzmacniać naszą zależność od kogoś lub czegoś. Bywa że uzależniamy się od rzeczy materialnych, bądź od ludzi, którzy mają na nas zły wpływ. Jedynie my sami, przez pracę nad sobą, nad własnym charakterem, słabościami, jesteśmy w stanie to zmienić.
Jan Paweł II powiedział kiedyś: "Wolność jest dana człowiekowi od Boga jako miara jego godności. Jednakże jest mu ona również zadana." Jak rozumieć te słowa? Człowiek twórczy zawsze pozostanie wolny. Bo tylko od niego zależy jak "komponuje" swoje życie, co uzna za najważniejsze, do czego będzie dążył. Człowiek, który decyduje się na twórcze życie każdego dnia uczy się wybierać. A to wymaga odwagi i wewnętrznej siły.