Oferta szkoleniowa superwizji grupowej

– szkolenie „Dopalacze-adekwatne reagowanie na zagrożenia”

 

Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli z zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi dopalaczy, w tym: ich wpływ na funkcjonowanie człowieka, szkody zdrowotne, społeczne itp. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania związanych z używaniem dopalaczy. Kolejnym ważnym obszarem poruszanym podczas szkolenia będą aktualne przepisy prawne oraz charakterystyka rynku narkotykowego ze szczególnym uwzględnieniem darknetu. Szkolenie będzie miało formę superwizji grupowej.

Poniżej przedstawiony jest krótki opis przebiegu szkolenia z uwzględnieniem formy superwizyjnej oraz zakres tematów.

Przebieg szkolenia:

1.      Poznanie się uczestników, ustalenie celu superwizji, ustalenie kontraktu

2.      Sesja poszukiwania rozwiązań i ich oceny:

·         Definicja problemu (rozpoznawanie trudności w kontaktach z klientem)

·         Poszukiwanie projektów rozwiązań (znajdowanie nowych rozwiązań sytuacji kryzysowych w pracy z klientem)

·         Ocena i wybór pożądanego rozwiązania

·         Zaplanowanie wdrożenia rozwiązania

·         Zaplanowanie ewaluacji  efektów wdrożonego rozwiązania.

 

W ramach sesji superwizor razem z superwizowanymi poszukuje potencjalnych rozwiązań do postawionego problemu/ celu superwizji. Bardzo ważne jest uświadomienie sobie różnych perspektyw podejścia do problemu – dzięki temu możliwe jest wygenerowanie większej liczby potencjalnych, efektywnych rozwiązań, które znajdą praktyczne zastosowanie. 

 Metody pracy – warsztaty:

 • analiza przypadku
 • dyskusja
 • granie ról

 

Program ramowy szkolenia:

 

1.      Wprowadzenie w zagadnienia superwizji i stosowanych metod

2.      Przedstawienie kwestii problemowych na podstawie przykładów z pracy, zgłoszonych przez uczestników szkolenia

3.      Umiejętność rozpoznawania potrzeb osoby zgłaszającej się po pomoc i zastosowanie adekwatnych rozwiązań

4.      Umiejętność kompetentnego pomagania (oddzielenie swoich uczuć, oczekiwań, potrzeb od tych, które są po stronie osób zgłaszających się po pomoc)

5.      Wypracowanie narzędzi służących zadbaniu oraz ochronie siebie, w kontekście kontaktu z osobami szukającymi pomocy.

 Zakładane rezultaty:

 • zwiększenie wiedzy dotyczącej aktualnych zagrożeń związanych z dopalaczami
 • zwiększenie wiedzy dotyczącej nowych substancji psychoaktywnych i ich oddziaływania na organizm człowieka
 • refleksja nad własnymi emocjami
 • wyjaśnienie dylematów etyczno-moralnych pojawiających się w pracy
 • nabywanie i kształtowanie umiejętności zawodowych
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem zawodowym
 • pomoc w przestrzeganiu przepisów i rozporządzeń
 • zachowanie standardów i norm zawodowych
 • uzyskanie nowej perspektywy widzenia problemu
 • pozyskanie technik dotyczących radzenia sobie ze stresem zawodowym

 

Więcej informacji:

tel. 22 408 80 24