NZOZ Ośrodek/Oddział Stacjonarny Leczenia Uzależnień dla Osób Uzależnionych – całodobowy

Bogucin 81A, 26-930 Garbatka Letnisko

tel./fax: 502 559 250

Adres e-mail placówki: osrodek.bogucin@karan.pl