NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN

Poradnia Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych

35-064 Rzeszów, ul. Szopena 17

tel.: 17 862 13 14

Adres e-mail: karan.rzeszow@karan.pl

 

***

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie kontaktów osobistych, informujemy, że od dnia 17.03.2020 r. do odwołania udzielamy świadczeń wyłącznie w formie teleporad/ konsultacji on line.

Porady telefoniczne udzielane są w godzinach pracy Poradni (pon. 9.00-14.00, wt., czw. i pt. 14.00-20.00, śr. 8.30-14.00) pod numerami tel.:  795 673 504, 504 094 196.

Możliwy jest również kontakt drogą mailową: karan.rzeszow@op.pl  w celu uzyskania potrzebnych informacji.

***

HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU

„CANDIS - CZAS NA ZMIANĘ”

Imię i nazwisko realizatora/ kontakt telefoniczny

Kwalifikacje

Rodzaj prowadzonych działań

Termin

Forma kontaktu

Beata Nowicka

Specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany realizator Candis

·          Poradnictwo rodzinne

·          Sesje terapeutyczne

Poradnictwo/sesje: 

środa, piątek 16-19, 

poniedziałek, wtorek, czwartek 9-12

oraz 

w terminie ustalonym indywidualnie

Tel. 504 094 196

 

ZAPISY ORAZ DODATKOWE INFORMACJE

tel.: 504 094 196  lub e-mail: karan.rzeszow@op.pl

 

Program „Candis – czas na zmianę” - Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z umową nr 143/MK/H15/2021     

      

Program CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania przetworów konopi. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć bądź zrezygnować z używania konopi. W ramach realizacji projektu przewidujemy też poradnictwo rodzinne dla rodzin osób zgłaszających się do programu CANDIS (zwłaszcza rodzin osób nieletnich).

Program skierowany jest do osób powyżej 16 roku życia używających przetworów konopi w sposób problemowy, w tym osoby zgłaszające się do programu profilaktycznego zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz do  rodzin i bliskich osób używających przetworów konopi.

  W ramach programu uczestnicy mogą skorzystać z:

·       sesji indywidualnych CANDIS

·       poradnictwa rodzinnego

Wszystkie prowadzone w ramach programu działania są bezpłatne.

Miejsce realizacji projektu:

Stowarzyszenie KARAN Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

ul. Szopena 17, 35-064 Rzeszów

Zapisy telefonicznie: 17 862 13 14, 504 094 196  

lub mailowo: karan.rzeszow@op.pl, beata.nowicka@karan.pl

Udział w programie jest bezpłatny.