OASIS jest prywatnym zakładem  leczenia i diagnozy dzieci do 14 roku życia. Program Oasis zakłada włączenie w proces leczenia także rodziców.

OASIS składa się z trzech jednostek:

CENTRUM RODZINNE, które może pomieścić 34 dzieci i ich rodziców.  Posiada własne przedszkole. Główną grupą docelową CENTRUM RODZINNEGO  są dzieci i rodziny z problemami społecznymi, zaburzeniami psychicznych i trudnościami, problemami w związku lub innymi problemami, które muszą zostać zdiagnozowane i / lub leczene.

CENTRUM DZIECIĘCE w którym znajduje się szkoła dla około 14 dzieci w wieku 7-14 lat. Główną grupą docelową dla tego Centrum są  dzieci z zaawansowanymi zaburzeniami społecznymi i / lub problemami z agresją.


SZKOŁA OASIS jest oferowana  dla dzieci i oferuje edukację 25 uczniów.

W OASIS jest realizowany TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI. Założyciel OASIS Rune Nensen oraz jego współpracownicy blisko współpracowali z twórcą Treningu Zastępowania Agresji prof. Arnoldem Goldsteinem.


 

Więcej informacji na temat organizacji OASIS można znaleźć na stronie  www.oasen.com