ADRESY PLACÓWEK STOWARZYSZENIA KARAN

 

Siedziba główna:

26-605 Radom, ul. Pułaskiego 9

NIP 796 13 67 490, REGON 040020655, EKD 9499Z

tel. 48 360 24 63

 

WARSZAWA

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Centrum Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Stacjonarny Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych              

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Hostel Postrehabilitacyjny

[email protected]


Placówka opiekuńczo - wychowawcza wsparcia dziennego

[email protected] - ([email protected])


Redakcja Kwartalnika KARAN

[email protected]

03-750 Warszawa ul. Grodzieńska 65

tel./fax. 22 618 65 97, 22 679 02 33

bezpłatna infolinia 800 120 289


 

Punkt Konsultacyjny

Centrum Złotego Wieku

00-159 Warszawa, ul. Andersa 13

tel. 22 635 29 24,

[email protected]

 

Punkt Konsultacyjny

Uniwersytet Trzeciego Wieku

03-727 Warszawa, ul. Targowa 15 2/3

tel. 22 408 80 24, 22 408 79 24

[email protected]

 

Punkt Konsultacyjny

Placówka opiekuńczo – wychowawcza wsparcia dziennego

03-729 Warszawa, ul. Targowa 63 /4

tel. 22 670 05 49

[email protected]

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcie dziennego

02-622 Warszawa, ul. Malczewskiego 52

tel. 22 849 41 15

 

RADOM

Punkt Konsultacyjny

Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży

Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Centrum Rozwoju Osobowości

26-605 Radom, ul. Pułaskiego 9

tel. 48 360 24 63

[email protected]

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ośrodek Readaptacyjny dla Osób Uzależnionych NASZ DOM - stacjonarny

Hostel Postrehabilitacyjny

26-616 Radom ul. Łąkowa 122

tel. 48 360 46 05

[email protected]


Filia BOGUCIN

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ośrodek Readaptacyjny dla Osób Uzależnionych - stacjonarny

Hostel Postrehabilitacyjny

Bogucin 81 A, 26-930 Garbatka Letnisko

tel. 48 384 82 22

[email protected]

 

RZESZÓW

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Poradnia Leczenia Uzależnień

35-064 Rzeszów, ul. Szopena 17
tel. 17 862 13 14

[email protected]


KALISZ                                            

Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii

Świetlica socjoterapeutyczna

Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży

62-800 Kalisz, ul. Graniczna 1
tel. 62 764 22 60

[email protected]


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych 

62-800 Kalisz, ul. 29 Pułku Piechoty 35

tel. 62 741 41 97

[email protected] 

 

ELBLĄG

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny KARAN "Dom Zacheusza" - stacjonarny

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia Zdrowia Psychicznego

82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 197

tel. 55 649 69 49, Fax. 55 641 14 45

[email protected] 

 

Placówka wsparcia dziennego

82-300 Elbląg, ul. Robotnicza 29
tel. 55 32 78 93

 

WROCŁAW

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Centrum Interwencji Kryzysowej
Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

50-419 Wrocław, ul. Traugutta 119 lok 1

tel. 71 349 15 56


Hostel Postrehabilitacyjny

Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży KARAN

Punkt Konsultacyjny

54-071 Wrocław, ul. Skoczylasa 8

tel. 71 349 55 02

[email protected]

www.karan.wroc.pl  BEŁCHATÓW

Punkt Konsultacyjny KARAN
97-400 Bełchatów, ul. Paderewskiego 7
tel. 692 677 443