UWAGA !!!

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie kontaktów osobistych, informujemy, że od dnia 17.03.2020 r. udzielamy świadczeń w formie teleporad/ konsultacji on line.

Numery kontaktowe:

NZOZ Ośrodek Leczenia Uzależnień w Warszawie ul. Grodzieńska 65, tel.: 600 966 013

NZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień w Warszawie ul. Grodzieńska 65, tel.: 513 723 335  oraz

Infolinia 800 120 289


Porady teleinformatyczne


SZANOWNI PAŃSTWO


Wychodząc na przeciw potrzebom w zaistniałej sytuacji związanej z epidemią wirusa COVID-19, nasza placówka od dnia 16 marca 2020 r. wprowadza możliwość świadczenia usług terapeutycznych przy pomocy urządzeń teleinformatycznych.


Proszę o zapoznanie się z "Regulaminem udzielania porad za pośrednictwem systemów teleinformatycznych w CIK KARAN Warszawa". 

Regulamin teleporad.


Osoby, które pierwszy raz kontaktują się z naszą placówką, proszone są o wypełnienie dokumentów załączonych poniżej w sekcji Pliki do pobrania

Podpisane skany zgody oraz oświadczeń prosimy przesyłać drogą mailową: poradnia.warszawa@karan.pl, oryginały prosimy wysłać pocztą na adres placówki lub przynieść osobiście po zniesieniu stanu epidemii i wynikających z tego tytułu ograniczeń.


NZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień

ul. Grodzieńska 65

03-750 Warszawie

 

PLIKI DO POBRANIA

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień


***


NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN

Oddział/Ośrodek Stacjonarny Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży „DOM W PÓŁ DROGI”– całodobowy

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Centrum Rozwoju Osobowości – Placówka Wsparcia Dziennego

Praskie Centrum Integracji Międzypokoleniowej

ul. Grodzieńska 65, 03-750 Warszawa

tel./fax: 22 618 65 97, 22 679 02 33

bezpłatna infolinia: 800 120 289

Adres e-mail: osrodek.warszawa@karan.pl

Adres e-mail: poradnia.warszawa@karan.pl

 

Centrum Rozwoju Osobowości – Placówka Wsparcia Dziennego

ul. Malczewskiego 52, 02-622 Warszawa

tel.: 22 849 41 15


Centrum Rozwoju Osobowości – Placówka Wsparcia Dziennego

ul. Targowa 63/4, 03-729 Warszawa

tel.: 508 969 551

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku KARAN

ul. Targowa 15/2 , 03-727 Warszawa

tel.: 22 408 80 24

 

Punkt Konsultacyjny „Arsenał Warszawa”

ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa

tel.: 22 635 29 24

Adres email: arsenalwarszawa@karan.pl


***

DZIAŁANIA  PROJEKTOWE


   ZDROWA RODZINA – szansą na udaną przyszłość II”

Program współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy zgodnie z umową nr PS/B/VI/1/6/10/484/2018-2021

                          


Dla kogo?

o   mieszkańcy Miasta st. Warszawy,

o   osoby potrzebujące wsparcia w zakresie trudności opiekuńczo–wychowawczych, kryzysów rodzinnych i osobistych, wsparcia w sytuacjach zaburzonej komunikacji i relacji, trudności przeżywanych w związkach partnerskich lub małżeńskich.

Działania

o   poradnictwo specjalistycznego - sesji coachingu rodzinnego, psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego,

o   wykłady dla rodziców wymagających wsparcia z obszaru psychoprofilaktyki uzależnień, współuzależnienia,

o   grupy wsparcia dla rodziców dzieci nadużywających alkoholu i narkotyków,

o   indywidualne sesje coachingowe,

o   terapia par,

o   porady prawne.

HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ 

 

Imię i nazwisko realizatora/ kontakt telefoniczny

Kwalifikacje

Rodzaj prowadzonych działań

Termin

Forma kontaktu

Bożena Bereda

Specjalista psychoterapii uzależnień, coach

·          Poradnictwo rodzinne

·          Interwencje kryzysowe

·          Sesje coachingu

Poradnictwo: poniedziałek, piątek 10-12 oraz w terminie ustalonym indywidualnie

Tel. 600 966 014

Anna Chlebna

Pedagog, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, coach

·          Poradnictwo psychologiczne

·          Poradnictwo pedagogiczne

·          Poradnictwo rodzinne

·          Interwencje kryzysowe

Poradnictwo:

środa godz. 10-13

oraz w terminie ustalonym  indywidualnie

Tel. 505 977 411


Łukasz Gaweł

 

mgr prawa, w trakcie aplikacji adwokackiej

·          Konsultacje prawne

Poradnictwo:

wtorek godz. 16-19 oraz w terminie ustalonym indywidualnie

Tel. 730 007 352

Rejestracja pierwszorazowa – w formie SMS oraz wyznaczenie terminu porady - SMS zwrotny, konsultacja telefoniczna w trakcie umówionej godziny

dr Marta Kulesza

dr nauk pedagogicznych, psycholog, psychoterapeuta, coach

·          Poradnictwo psychologiczne

·          Poradnictwo rodzinne

·          Interwencje kryzysowe

·          Sesje coachingu

Poradnictwo: poniedziałek godz. 14-19 oraz w terminie ustalonym  indywidualnie

Tel. 502 938 428


Anna Strzeszewska - Statuch

Psycholog, psychoterapeuta, psychoterapeuta par, coach

·          Poradnictwo psychologiczne

·          Poradnictwo rodzinne

·          Interwencje kryzysowe

Poradnictwo: poniedziałek – piątek godz. 7-10, 18-20 oraz w terminie ustalonym indywidualnie

Tel. 698 883 587

 Dorota Szczęsna

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, coach

·          Poradnictwo pedagogiczne

·          Interwencje kryzysowe

·          Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych

·          Rejestracja, obsługa administracyjna

Poradnictwo, rejestracja, obsługa: poniedziałek-czwartek 8-10, piątek godz. 18-21, sobota 8-17 oraz w terminie ustalonym indywidualnie

Grupa:

wtorek godz. 18-22

Tel.  501 251 937

 

ZAPISY:

Tel.: 600 – 966 – 014 oraz indywidualne numery realizatorów

Rozmowa zostanie przekierowana do aktualnie dyżurującego specjalisty lub zostanie ustalony termin konsultacji w czasie trwania dyżuru


***

 

„WYBIERAJ ŚWIADOMIE, najwyższą stawką jest życie - II edycja”

Realizacja programów profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży oraz rodzin.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z umową nr 115/BO/P/2021.

         

Dla kogo?

o   członkowie rodzin, w których występują problemy związane z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych.

Działania

o   warsztaty umiejętności psychospołecznych z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży

o   warsztaty uczące alternatywnych stylów życia, w ramach których będą realizowane: zajęcia muzyczno – ruchowe

o   zajęcia informacyjno – edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców

o   poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu

o   interwencje kryzysowe

o   warsztaty umiejętności wychowawczych

o   grupa wsparcia dla rodziców, innych bliskich


HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ 

 

Imię i nazwisko realizatora

Kwalifikacje

Rodzaj prowadzonych działań

Termin

Forma kontaktu

Agnieszka Jędrzejewska

Pedagog specjalny, trener TZA ART, coach, trener TUS

·          Poradnictwo rodzinne

·          Interwencje kryzysowe

·          Działania pośrednie na rzecz dziecka i rodziny

·          Grupa wsparcia dla rodziców, innych bliskich

Poradnictwo:

poniedziałek  godz. 13- 19, piątek godz. 13-17 oraz w terminie ustalonym  indywidualnie

Tel. 508 969 551

Anna Strzeszewska Statuch

Psycholog, psychoterapeuta, psychoterapeuta par, coach

·          Poradnictwo rodzinne

·          Interwencje kryzysowe

·          Działania pośrednie na rzecz dziecka i rodziny

Poradnictwo:

w terminie ustalonym  indywidualnie

Tel. 698 883 587

Dorota Szczęsna

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, coach

·          Interwencje kryzysowe

·          Grupa wsparcia dla rodziców, innych bliskich

Poradnictwo:

poniedziałek godz. 13-16 oraz w terminie ustalonym  indywidualnie

Tel.  501 251 937

 

 

ZAPISY:

 Tel.: 513 – 723 – 335, 22 618 65 97

 

Rozmowa zostanie przekierowana do aktualnie dyżurującego specjalisty lub zostanie ustalony termin konsultacji w czasie trwania dyżuru

 

***


„ZATRZYMAJ SIĘ”

Realizacja programów profilaktyki wskazującej.

 

Projekt dofinansowany ze Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z umową 27/MK/L/2021.

         

Dla kogo?

 • osoby używające narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub problemowy, z wyłączeniem uzależnienia,
 • osoby zagrożone rozwojem problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych, w związku z uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi czy społecznymi,
 • osoby zgłaszające się do programu profilaktycznego zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii członków rodzin. 


Działania

·         interwencje kryzysowe

·         poradnictwo rodzinne

·         grupy wsparcia dla członków rodzin

·         zajęcia informacyjno- edukacyjne

·         warsztaty umiejętności psychospołecznych

·         porady prawne


 HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU

 

Imię i nazwisko realizatora/ kontakt telefoniczny

Kwalifikacje

Rodzaj prowadzonych działań

Termin

Agnieszka Jędrzejewska

Coach, pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

·         Interwencje kryzysowe

Poradnictwo/sesje : 

w terminie ustalonym indywidualnie

Urszula Michnowska

 

mgr prawa, adwokat

·         Porady prawne

Poradnictwo:

w terminie ustalonym  indywidualnie


ZAPISY:

 Tel.: 513 – 723 – 335, 22 618 65 97

 

Rozmowa zostanie przekierowana do aktualnie dyżurującego specjalisty lub zostanie ustalony termin konsultacji w czasie trwania dyżuru 


***


„NIE IGRAJ NAJWYŻSZĄ STAWKĄ JEST ŻYCIE”

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z umową 43/HT/2021.

         

Dla kogo?

 • osoby, u których rozpoznano uzależnienie od hazardu oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, rodzin i ich bliskich.

 

Działania

 • konsultacje psychiatryczne
 • interwencje kryzysowe
 • poradnictwo rodzinne
 • indywidualne wsparcie terapeutyczne
 • zajęcia informacyjno-edukacyjne
 • grupa rozwoju osobistego
 • grupa wsparcia
 • warsztaty dla rodzin, bliskich w formie maratonu wyjazdowego
 • grupa zapobiegania nawrotom
 • konsultacje prawne


HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ

Imię i nazwisko realizatora/ kontakt telefoniczny

Kwalifikacje

Rodzaj prowadzonych działań

Termin

Marta Kulesza

dr nauk pedagogicznych, psycholog, psychoterapeuta, coach

·         Interwencje kryzysowe

·         Poradnictwo rodzinne

·         Indywidualne wsparcie terapeutyczne

Poradnictwo/sesje : 

w terminie ustalonym indywidualnie

Urszula Michnowska

 

mgr prawa, adwokat

·         Konsultacje prawne

Poradnictwo:

w terminie ustalonym  indywidualnie

Dorota Szczęsna

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, coach

·         Interwencje kryzysowe

·         Poradnictwo rodzinne

·         Indywidualne wsparcie terapeutyczne

·         Grupa wsparcia

Poradnictwo/sesje : 

w terminie ustalonym indywidualnie

ZAPISY:

 Tel.: 513 – 723 – 335, 22 618 65 97

 

Rozmowa zostanie przekierowana do aktualnie dyżurującego specjalisty lub zostanie ustalony termin konsultacji w czasie trwania dyżuru


***

 

„CANDIS – szansą na udaną przyszłość”

Program dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi.

 

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z umową 142/MK/H15/2021.

         

Dla kogo?

 • osoby powyżej 16 roku życia używające przetworów konopi w sposób problemowy,
  w tym osoby zgłaszające się do programu profilaktycznego zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • rodziny i bliscy osób używających przetworów konopi.

 

Działania

o   sesje indywidualne programu CANDIS,

o   poradnictwo rodzinne,

o   poradnictwo prawne.


ZAPISY:

 Tel.: 513 – 723 – 335, 22 618 65 97

 

Rozmowa zostanie przekierowana do aktualnie dyżurującego specjalisty lub zostanie ustalony termin konsultacji w czasie trwania dyżuru***

 

„WSPARCIE NA STARCIE – IV edycja”

Program reintegracji społecznej i zawodowej adresowane
do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

 

Projekt dofinansowany ze Środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z umową 67/MK/L/2021.

         

Dla kogo?

 • osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, które ukończyły proces terapii uzależnienia od narkotyków w różnych organizacjach,
 • osoby, które nie ukończyły pełnego procesu terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych, ale utrzymują abstynencję,
 • osoby, które są w trakcie terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych,
 • rodzice i bliscy osób uzależnionych.

 

Działania

 • interwencje kryzysowe
 • poradnictwo rodzinne
 • warsztaty zapobiegania nawrotom
 • warsztaty umiejętności psychospołecznych
 • grupa wsparcia
 • grupa rozwoju osobistego

ZAPISY:

 Tel.: 513 – 723 – 335, 22 618 65 97

 

Rozmowa zostanie przekierowana do aktualnie dyżurującego specjalisty lub zostanie ustalony termin konsultacji w czasie trwania dyżuru


***

 

„WSPARCIE W STARCIE! 3.0”

 

Program współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa zgodnie z umową nr UMIA/PS/B/VI/1/6/10/69/2019-2021.

      

Dla kogo?

 • młodzież i młodzi dorośli w wieku 16-26 lat, zagrożeni wykluczeniem społecznym, mieszkający na obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka

 

Działania

o   korekcyjne: grupy wsparcia, konsultacje psychologiczne,  terapia indywidualna i rodzinna, w tym terapia uzależnień́

o   rozwojowe: warsztaty umiejętności społecznych, umiejętności rodzicielskich, wyjazdowe treningi zadaniowe

o   edukacyjne: trening samodzielności – zarządzanie budżetem domowym, kontakty z urzędami i instytucjami, aktywizacja zawodowa poprzez kursy zawodowe nastawione na zdobywanie konkretnych umiejętności i uprawnień, staże u lokalnych partnerów biznesowych, dla osób objętych obowiązkiem szkolnym pomoc w lekcjach i przygotowaniu do egzaminów, warsztaty praktycznych umiejętności np. komputerowe, nauka obsługi darmowych programów graficznych, nauka montażu filmowego

o   inkubator samodzielności: tworzenie od A do Z własnych projektów, zakładanie i prowadzenia własnych firm pod okiem mentorów, wolontariat młodzieżowy na rzecz społeczności lokalnej oraz znajdujących się na obszarze projektu NGO

o   indywidualne konsultacje eksperckie: prawnik, księgowy/ finansista, doradca zawodowy, we współpracy z NFZ lekarze (psychiatra, seksuolog, dentysta, dermatolog, lekarz pierwszego

Gdzie?

Centrum Interwencji Kryzysowej KARAN

ul. Grodzieńska 65, 03-750 Warszawa

Kontakt

tel.: 22 618 65 97

 

Centrum Młodych

ul. Inżynierska 1/79, 03-410 Warszawa

Kontakt

tel.: 799 960 000


***

 

„ARSENAŁ WARSZAWA”

Program profilaktyczny dla młodzieży

 

Program współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa zgodnie z umową nr PS/B/VI/1/6/10/497/2018-2021.

       

Dla kogo?

 • młodzież szkół warszawskich

 

Cel

 • ograniczenie skali dysfunkcyjnych zachowań dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań związanych z historią miasta oraz poprzez wskazywanie wzorców do naśladowania,
 • zapobieganie wystąpieniu w rodzinie problemu uzależnienia i innych patologii społecznych,
 • integracja rodzin, poprzez animowanie działań łączących przedstawicieli różnych pokoleń (wspólne zaangażowanie w realizację zadań zawartych w projekcie),
 • wzbudzenie zainteresowania dzieci „światem rodziców”, ale także zaangażowanie rodziców w działania typowe dla pokolenia ich dzieci.

 

Działania

·         Konkurs historyczny „Arsenał Warszawa” 

Konkurs dla młodzieży szkół warszawskich, w którym oprócz poszerzania wiedzy z zakresu historii miasta Warszawy i jego bohaterów niezmiernie ważne jest nawiązanie i podtrzymanie więzi między pokoleniami dziadów, rodziców i dzieci poprzez udział we wspólnych przedsięwzięciach o charakterze paraedukacyjnym z elementem szlachetnego współzawodnictwa. W ramach programu zespoły mogą przygotować prace w następujących kategoriach: „Szlakiem Wielkich Polaków w Stolicy”, „Wojna, Powstanie Warszawskie i jego Bohaterowie”, „Patroni Warszawskich szkół”, „Los Żydów w Stolicy”, „Warszawiacy zwykli-niezwykli”, „Warszawa w literaturze oraz miejsca akcji – dziś”, „Wspomnienia rodzinne”, „Architektura, historia i zabytki Warszawy”. Formą pracy może być film, audycja radiowa, album, praca pisemna lub plastyczna.

·         Gala finałowa na zakończenie edycji konkursu „Arsenał Warszawa”

Na zakończenie każdej edycji Konkursu „Arsenał Warszawa” przygotowujemy uroczystą galę, podczas której wręczamy nagrody laureatom i prezentujemy najlepsze prace. Podczas gali mamy możliwość rozdawnictwa materiałów edukacyjnych oraz promocji działań Stowarzyszenia.

·         Zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkół warszawskich

Zajęcia edukacyjne z zakresu teatru, dziennikarstwa, historii oraz literatury.

·         Zajęcia kulturalno – artystyczne

Spotkania, podczas których przybliżamy uczestnikom historię Warszawy i jej dziedzictwa. Prezentujemy sylwetki Powstańców Warszawy – tym samym zachęcamy młodzież do nawiązywania kontaktu z „pokoleniem odchodzącym” – ludźmi starszymi, świadkami
i uczestnikami walki o wolną Polskę oraz Warszawę. Podczas zajęć mamy możliwość rozdawnictwa materiałów edukacyjnych oraz promocji działań Stowarzyszenia.

Gdzie?

Punkt Konsultacyjny „Arsenał Warszawa”

ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa

Kontakt

tel.: 22 635 29 24

email: arsenalwarszawa@karan.pl

Osoba do kontaktu: Monika Kurek monika.kurek@karan.pl


***


Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Dzielnicy Mokotów 2018-2021

 

Program współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa zgodnie z umową nr MOK/WSZ/B/VI/1/6/10/193 /2018-2021/GZ 3606.

      

Dla kogo?

 • dzieci i młodzieży w wieku 6 -13 lat z terenu m.st. Warszawy,
 • rodzice i opiekunowie. 

 

Program zakłada prowadzenie systemowej pomocy dzieciom i młodzieży uwzględniającej profilaktykę uzależnień oraz działania w zakresie zmniejszenia zagrożenia wykluczeniem społecznym jego odbiorców. Działania będą prowadzone w sposób interdyscyplinarny,
we współpracy z instytucjami pomocowymi dla rodziny tj. Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorami rodzinnymi, asystentami rodzinnymi, szkołami oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

Działania

 • zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w tym mi.in: zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty twórcze, zajęcia sportowe, zajęcia edukacyjno - informacyjne,  wyrównywanie szans edukacyjnych,
 • imprezy okolicznościowe takie jak: Dzień Dziecka, Dzień Matki i Dzień Ojca, spotkanie opłatkowe, spotkanie wielkanocne.

Gdzie?

Centrum Rozwoju Osobowości - Placówka Wsparcia Dziennego KARAN

ul. Malczewskiego 52, 02-622 Warszawa

Kontakt

tel.: 22 849 41 15

Osoba do kontaktu: Alicja Rygier alicja.rygier@karan.pl


***

 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – KARAN

Akademia Aktywnego Seniora na warszawskiej Pradze

 

Program współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa zgodnie z umową nr UMIA/PS/B/VI/3/10/258/2019-2022.

       

Jedyny bezpłatny UTW w Warszawie.

 

Dla kogo?

o   seniorzy (60+) z terenu Warszawy

 

Oferujemy seniorom nie tylko miłe spędzanie czasu w gronie rówieśników, ale również rozwój osobisty, pogłębianie wiedzy z różnych dziedzin, umiejętności i odkrywanie talentów.

Zajęcia są prowadzone przez osoby z wyższym wykształceniem, specjaliści w swoich dziedzinach.

Prowadzimy

o   zajęcia komputerowe (zgodnie z wytycznymi warszawskiego e-podręcznika seniora),

o   lektoraty językowe (angielski i francuski na dwóch poziomach),

o   zajęcia ruchowo - rekreacyjne (gimnastyka rehabilitacyjna i  relaksacyjna, taniec),

o   zajęcia muzyczne (chór, teatr tańca)

o   wykłady (historia,  psychologia pozytywna)

o   zajęcia ćwiczące funkcje poznawcze (pamięć, słuch, wzrok, zasób słownictwa, koordynacja wzrokowo-ruchowa)

o   zajęcia integracyjno – informacyjne.

 

Kiedy?

Od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 – 17.00

Gdzie?

UTW KARAN

ul. Targowa 15/2 , 03-727 Warszawa

Kontakt

tel.: 22 408 80 24

Osoba do kontaktu: Grażyna Borowska – tel.: 601 131 742


***