Hostel Postrehabilitacyjny

Bogucin 81A, 26-930 Garbatka Letnisko

tel./fax: 48 384 82 22

Adres e-mail placówki: [email protected]