W Polce przemoc domowa wciąż stanowi problem, co trzecia osoba styka się z tego rodzaju zjawiskiem. Każdego roku około 50 kobiet popełnia samobójstwo z powodu przemocy ze strony partnera. Notuje się również stosowanie przemocy wobec osób starszych i schorowanych.

Przemocą jest każde zachowanie względem drugiej osoby, w której celowo używając swojej przewagi, chcemy mieć kontrolę nad innym człowiekiem.

Przemoc w rodzinie przyjmuje różne formy - od przemocy fizycznej, takiej jak klapsy, uderzenia, kopanie i bicie, po znęcanie się psychiczne, zastraszenie, ciągłe umniejszanie i poniżanie oraz różne zachowania kontrolujące jak izolacja osoby od przyjaciół i rodziny, śledzenie i ograniczenie poruszania się, dostępu do informacji i pomocy.

Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem i jako takie podlega karze.

Powiedz NIE przemocy.

 „Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej” – poradnik.

(kliknij link poniżej)

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf