Punkt Konsultacyjny KARAN w Bełchatowie

97-400 Bełchatów, ul. Paderewskiego 7

kontakt:  571 429 101

571 429 104

692 677 443 

Zapraszamy na Facebooka:

www.facebook.com/karanbelchatow 


***

Zadanie - „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w zakresie uzależnień KARAN” jest współfinansowane ze środków Miasta Bełchatowa zgodnie z umową 0017/22 z dnia 03.01.2022 r.

   


Opis programu

Celem głównym zadania jest zapewnienie dostępności do działań informacyjno-edukacyjnych i konsultacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii i używaniu środków psychoaktywnych.

Projekt adresowany jest do:

  • osób z problemem uzależnienia od narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych,
  • członków rodzin, bliskich, w których występują problemy związane z uzależnieniem.

  W ramach programu uczestnicy mogą skorzystać z:

·         spotkań pierwszego kontaktu

·         interwencji kryzysowych

·         grupy wsparcia dla bliskich osób uzależnionych (w każdą środę o godz. 18.30, po konsultacji indywidualnej)

·         zajęć informacyjno-edukacyjnych

·         warsztatów umiejętności dla osób współuzależnionych

·         poradnictwa prawnego

 

Wszystkie prowadzone w ramach programu działania są BEZPŁATNE.