IV Międzynarodowa Konferencja

    "Stop przemocy w rodzinie i szkole"

24- 25 października 2007r.

Pałac Kultury i Nauki

 

 

 

 

 

 


 

 


 

Organizatorami IV Międzynarodowej Konferencji „Stop Przemocy w rodzinie i szkole” byli:

·   Urząd m.st. Warszawy

·   
Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego

·   Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

·   Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

 

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

·        
Metropolita Warszawski

·       Prezydent m.st. Warszawy

·        Minister Edukacji Narodowej

·       Rzecznik Praw Dziecka

·       Marszałek Województwa Mazowieckiego 

Program konferencji:


 

I Dzień
24 października 2007r.

 

  

        09.00 – 10.00                  Rejestracja

        10.00 – 12.00              Wstęp – ks. dr Bronisław Paweł Rosik

                                                        Przesłanie - Ksiądz Kardynał Józef Glemp Prymas Polski

         Otwarcie - Prezydent Warszawy prof. Hanna Gronkiewicz - Waltz

         Słowo wstępne - Metropolita Warszawski ks. arcybiskup dr Kazimierz Nycz

         Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska      

                                                         Minister Edukacji Narodowej,

                                                         Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik,

                                                         Mazowiecki Kurator Oświaty dr Grzegorz Tyszko

                                                         Referaty programowe

       12.00 – 12.45                     Agresja zagrożeniem rozwoju osobowego i duchowego 

     12.45 – 13.00                     Poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach sytemu oświaty,

          Dyrektor Elżbieta Matejka (Ministerstwo Edukacji Narodowej)             

       13.00 – 14.00                     Przerwa obiadowa 

     14.00 – 15.30                     Trening Kontroli Złości, prof. Eve L. Feindler (Long Island University, USA)       

     15.30 – 16.15                     Program Prepare Curriculum, cz. I, Garbis Sarafian, Nikolai Hammslein,
Sara 
                                                         Elofson (Barnhemmet Oasen – Szwecja)

       16.15 – 16.30                
Przerwa kawowa

       16.30 – 17.50                     Społeczno – emocjonalny rozwój ucznia na przykładzie Programu Peace 4 
                                           Kids,    cz. I prof. Sara Salmon, (The Center for Safe Schools and 
                                           Communities – USA)

       18.15                             Program artystycznyII Dzień
25 października 2007r.
 

 

       08.30 - 10.15                Trening Kontroli Złości, prof. Eve L. Feindler (Long Island University, USA)

      10.15 - 10.30                 Promocja Zdrowia Psychicznego w szkole” CMPPP, Dyrektor Elżbieta 
                                           Nerwińska (Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej)

      10.30 – 11.00                      Przerwa kawowa
 
                                                        

       11.00 - 13.00                      Społeczno – emocjonalny rozwój ucznia na przykładzie Programu Peace 4

                                                          Kids, cz. II, prof. Sara Salmon

     13.00 – 14.00                Przerwa obiadowa      
                                                 

       14.00 – 16.30                Społeczno – emocjonalny rozwój ucznia na przykładzie Programu Peace 4    
   Kids,  cz. III, prof. Sara Salmon

       16.30 – 18.00                Zaangażowanie rodziców w TZA jako istotny element efektywności treningu,

                                          Robert Calame (Batshaw Youth and Family Centre, Kanada) 
   Podsumowanie konferencji, ks. dr B.P. Rosik 


Podsumowanie