Stowarzyszenie Karan realizuje projekt „Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Liderem projektu jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stowarzyszenie Karan realizuje w szczególności etap wdrażania i testowania coachingu. W załączeniu szczegółowy opis projektu.

 Link lidera projektu: http://wsr.uksw.edu.pl/node/352

Ogłoszenie  - rekrutacja coach rodzinny

Więcej informacji

Dokumenty do programu:

Deklaracja uczestnika

Formularz rekrutacji

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczy postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności mającego na celu wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców, którzy zrealizują następujący przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Realizacja sesji coachingowych i superwizji na potrzeby projektu „Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Coach rodzinny konkurencyjność zapytanie

Coach rodzinny załączniki