Odział Dzienny przeznaczony jest dla osób mający problem:

  • z substancjami psychoaktywnymi (narkotyki, leki, dopalacze)
  • dla osób nałogowo korzystających z komputera (gry, internetowe kasyno ), internetu (siecioholizm, infoholizm, portale społecznościowe), TV lub nałogowo: robiących zakupy (zakupoholizm), pracujących (pracoholizm), patologicznie uprawiających hazard, grających na automatach.

Ogólne założenia PROGRAMU obejmują osiągnięcie trzeźwego modelu życia i pełną abstynencję od substancji psychoaktywnych, między innymi dzięki:

  • nabyciu umiejętności samokontroli i odzyskania poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie,
  • zredukowanie nałogowego sposobu regulowania uczuć,
  • nauce skutecznego radzenia sobie z nawrotami choroby.

Zasady leczenia
Ogólne założenia obejmują osiągnięcie trzeźwego modelu życia i pełną abstynencję od substancji psychoaktywnych.