NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej

Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

50-419 Wrocław, ul. gen. R. Traugutta 119 lok. 1

tel./fax: 71 349 15 56

Adres e-mail placówki: [email protected]

https://karan.wroc.pl/

więcej ...