IDEA I CELE PROJEKTU

Projekt realizowany jest od 01.07.2013 do 30.04.2015.

Liderem projektu jest Akademia Szybkiej Nauki z siedzibą główną w Warszawie. Partnerami krajowymi jest Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan i EDU Research Polska sp.zo.o. Partnerem zagranicznym jest Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt.

Głównym założeniem projektu jest rozwój metody coachingu w obszarze działań społecznych w woj. mazowieckim przez wypracowanie modelu coachingu społecznego adaptującego rozwiązania niemieckie. Coaching społeczny może być narzędziem integrującym perspektywę indywidualno-osobowościową i środowiskową, zwiększając skuteczność metod i form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ideą projektu jest wypracowanie, ukazanie, opisanie i wdrożenie spójnego, zabezpieczonego koncepcyjno-teoretycznie podejścia, jego upowszechnienie oraz stworzenie systemu zarządzania jakością, wyznaczającego standardy sensownego wykorzystania coachingu społecznego na obszarze pomocy społecznej.

 

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie KARAN zaprasza osoby w wieku 15-24 i 50-64 do uczestnictwa w indywidualnych sesjach coachingowych,

które realizowane będą w ramach projektu

„Coach – superwizor społeczny: ku profesjonalizacji innowacyjnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Biuro Projektu: Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN ul. Targowa 15/2 03-727 Warszawa, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00

Osoby chętne mogą zgłaszać się osobiście w biurze projektu lub telefonicznie (22) 4088024

 Szczegóły rekrutacji dostępne na stronie www.karan.p

Ogłoszenie Rekrutacja  

 

Dokumenty do programu

Formularz rekrutacyjny

 Deklaracja uczestnika

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczy postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności mającego na celu wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców, którzy zrealizują następujący przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Realizacja sesji coachingowych i superwizji na potrzeby projektu „Coach – superwizor społeczny: ku profesjonalizacji innowacyjnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Coach superwizor konkurencyjność zapytanie

Coach superwizor załaczniki do zapytania