Aktualności

 

 

Rekrutacja do coachingu

Stowarzyszenie Karan realizuje obecnie dwa projekty, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w partnerstwie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Akademią Szybkiej Nauki, Katolickim Uniwersytetem Eichstaett-Ingolstadt, EDU Research Polska. 1. Projekt „Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, liderem projektu jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 2. Projekt „Coach – superwizor społeczny: ku profesjonalizacji innowacyjnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” liderem projektu jest Akademia Szybkiej Nauki Obecnie trwa rekrutacja beneficjentów ostatecznych do projektów, szczegóły w zakładkach projektów. Więcej informacji tutaj

Szkolenie: Warsztaty kształtowania umiejętności społecznych i emocjonalnych - Projekt BAZA, Warszawa

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN serdecznie zaprasza na WARSZTATY KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I EMOCJONALNYCH. Adresaci warsztatu: nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, opiekunowie i in. W trakcie zajęć zostanie zaprezentowana metoda Treningu Zastępowania Agresji – TZA ART w pracy z dziećmi i młodzieżą. Warsztaty współfinansowane są przez Miasto st. Warszawa w ramach projektu BAZA Akcji Zintegrowanej Animacji. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego. Więcej informacji dostępnych jest tutaj

Kolejna edycja szkoleń dla studentów z zakresu uzależnień behawioralnych

Zapraszamy studentów do uczestnictwa w szkoleniu „Uzależnienia behawioralne szkolenia dla studentów”, które odbędzie się w Warszawie. Szkolenie składa się z 30 godzin dydaktycznych. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenia będą realizowane w Warszawie, Wrocławiu oraz Rzeszowie. Najbliższe szkolenie w Warszawie odbędzie się w terminie: 11-13 kwietnia 2014r. Miejsce szkolenia: Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia KARAN, ul. Targowa 63/ 4, Warszawa. Koordynator Agnieszka Kowalczyk. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o szkoleniu można znaleźć na stronie www.karan.pl w zakładce „Projekty dla studentów i wolontariuszy”. Więcej informacji dostępnych jest tutaj

Praktyki/ wolontariat w placówkach wsparcia dziennego w Warszawie

Zapraszamy osoby zainteresowane nabywaniem praktycznych umiejętności potrzebnych w pracy z dziećmi i młodzieżą do uczestnictwa w projekcie „Opieka i wychowanie – kształtowanie umiejętności wychowawczych potrzebnych do pracy w placówkach dla dzieci i młodzieży”. Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który można pobrać na naszej stronie w zakładce „Programy dla studentów i wolontariuszy”. Więcej informacji o projekcie dostępnych jest tutaj.

Projekt BAZA Akcji Zintegrowanej Animacji

Zapraszamy do uczestnictwa w Projekcie BAZA, w którym wspólnie z innymi organizacjami z Pragi Północ proponujemy szereg różnorodnych działań skierowanych do młodszych i starszych mieszkańców. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji tutaj.

Punkty konsultacyjne

W prowadzonych przez Stowarzyszenie KARAN punktach konsultacyjnych udzielane są bezpłatne porady oraz prowadzone konsultacje dla osób zmagających się z uzależnieniami, agresją, przemocą (uzależnieni oraz członkowie ich rodzin).

Więcej informacji o adresach placówek tutaj.

1% OPP
kwartalnik nr 4 2013
Partnerzy
  •