AktualnościKOLEJNA EDYCJA!! Praktyki/ wolontariat w placówkach wsparcia dziennego w Warszawie

Zapraszamy osoby zainteresowane nabywaniem praktycznych umiejętności potrzebnych w pracy z dziećmi i młodzieżą do uczestnictwa w projekcie „Opieka i wychowanie – kształtowanie umiejętności wychowawczych potrzebnych do pracy w placówkach dla dzieci i młodzieży”. Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który można pobrać na naszej stronie w zakładce „Programy dla studentów i wolontariuszy”. Więcej informacji o projekcie dostępnych jest tutaj.

 

Ruszyła Pielgrzymka do Częstochowy

Jak co roku Stowarzyszenie KARAN - podopieczni, pracownicy i przyjaciele wyruszyli do Częstochowy. Pielgrzymka wyruszyła z Warszawy 6 sierpnia. Przed pielgrzymami ponad 200 km marszu. Tegoroczne hasło pielgrzymki  to "Ubodzy w duchu".

więcej

Zbiórka publiczna- RADOM

Centrum Rozwoju Osobowości dla dzieci i młodzieży Placówka wsparcia dziennego Stowarzyszenie KARAN 7 czerwca 2014 roku przeprowadziło zbiórkę publiczną zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Radomia nr SO.III.5311.12.2014 z dn. 02.06.2014r w formie - datki do puszek kwestarskich. Ze zbiórki publicznej zebrano kwotę – 341 PLN, środki te przeznaczono na działalność związaną z prowadzeniem Placówki wsparcia dziennego, tj; organizacja imprezy edukacyjno-integracyjnej w czasie trwania półkolonii.

Piknik Rodzinny "Bezpieczne Wakacje 2014" Stadion Narodowy w Warszawie

2 czerwca 2014 godz. 11.00-17.00 zapraszamy na Piknik Rodzinny Bezpieczne Wakacje 2014. Parking Stadionu Narodowego. Stowarzyszenie KARAN też tam będzie. Atrakcje dla dzieci (malowanie buziek, konkursy, zabawy), rozdawnictwo materiałów edukacyjnych dot. profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowego życia. Zapraszamy. więcej o pikniku

Projekt dla dzieci i młodzieży „Z uśmiechem przez życie” – Warszawa i Radom

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 5-15 lat oraz ich rodziców z Radomia, oraz Warszawy (Praga Północ, Praga Południe, Mokotów) do zgłaszania swego udziału w programie "Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. „Z uśmiechem przez życie”. Program jest adresowany do osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Zgłoszenia należy kierować pod nr tel. 22 408 80 24, poniedziałek-piątek godz.: 12:00-16:00, osoba do kontaktu: Joanna Woźnicka-Wąsek. Program jest współfinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26.

Rekrutacja do coachingu

Stowarzyszenie Karan realizuje obecnie dwa projekty, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w partnerstwie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Akademią Szybkiej Nauki, Katolickim Uniwersytetem Eichstaett-Ingolstadt, EDU Research Polska. 1. Projekt „Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, liderem projektu jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 2. Projekt „Coach – superwizor społeczny: ku profesjonalizacji innowacyjnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” liderem projektu jest Akademia Szybkiej Nauki Obecnie trwa rekrutacja beneficjentów ostatecznych do projektów, szczegóły w zakładkach projektów. Więcej informacji tutaj

Szkolenie: Warsztaty kształtowania umiejętności społecznych i emocjonalnych - Projekt BAZA, Warszawa

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN serdecznie zaprasza na WARSZTATY KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I EMOCJONALNYCH. Adresaci warsztatu: nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, opiekunowie i in. W trakcie zajęć zostanie zaprezentowana metoda Treningu Zastępowania Agresji – TZA ART w pracy z dziećmi i młodzieżą. Warsztaty współfinansowane są przez Miasto st. Warszawa w ramach projektu BAZA Akcji Zintegrowanej Animacji. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego. Więcej informacji dostępnych jest tutaj

Projekt BAZA Akcji Zintegrowanej Animacji

Zapraszamy do uczestnictwa w Projekcie BAZA, w którym wspólnie z innymi organizacjami z Pragi Północ proponujemy szereg różnorodnych działań skierowanych do młodszych i starszych mieszkańców. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji tutaj.

Punkty konsultacyjne

W prowadzonych przez Stowarzyszenie KARAN punktach konsultacyjnych udzielane są bezpłatne porady oraz prowadzone konsultacje dla osób zmagających się z uzależnieniami, agresją, przemocą (uzależnieni oraz członkowie ich rodzin).

Więcej informacji o adresach placówek tutaj.

1% OPP
kwartalnik nr 4 2013
Partnerzy