Aktualności

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: COACHING I SUPERWIZJA W OBSZARZE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH
23-24.04.2015 r., Warszawa

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 23-24.04.2015 roku odbędzie się międzynarodowa konferencja nt. coachingu i superwizji w obszarze działań społecznych realizowana w ramach projektu „Coach – superwizor społeczny: ku profesjonalizacji innowacyjnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. W trakcie konferencji, w której wezmą udział przedstawiciele środowiska akademickiego, coachowie, terapeuci, eksperci, mediatorzy i superwizorzy z kraju i zagranicy przedyskutowane zostaną rezultaty i efekty projektu Coach – superwizor społeczny: ku profesjonalizacji innowacyjnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach konferencji odbędą się panele, wykłady i dyskusje.
Szczegółowy program tutaj.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.
Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Biurem Projektu Coach – superwizor społeczny: ku profesjonalizacji innowacyjnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa.                        
 
tel. +48 22 52 84 33, e-mail. katarzyna.chrostowska@akn.pl.
Więcej na temat możliwości zgłaszania się
tutaj.

"Profilaktyka infekcji HIV i Zwalczania AIDS na Mazowszu".

Szczegółowy raport tutaj.


W dniu 25 marca 2015 (środa) w Muzeum Niepodległości
w Warszawie (Al. Solidarności 62) o godzinie 17:00
odbędzie się tradycyjny kominek harcerski poświęcony
Bohaterom Akcji pod Arsenałem.
Serdecznie zapraszamy! Raport "Profilaktyka infekcji HIV i Zwalczania AIDS na Mazowszu".


Zaproszenie na I rocznicę powstania
Światowej Róży Różańca Rodziców Dzieci Uzależnionych.

                                                                     

Zaproszamy do uczestnictwa w regionalnych konferencjach "Uzależnienia behawioralne-Profilaktyka i leczenie".

Regionalne konferencje „Uzależnienia behawioralne – profilaktyka i leczenie” prezentują tematykę zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi w tym metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów w tym zakresie. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN. Zadanie jest współfinansowany ze środków FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Konferencje będą organizowane jesienią 2014 roku w Radomiu, Rzeszowie, Wrocławiu, Kaliszu, Elblągu, Szczytnie oraz Grudziądzu. Uczestnictwo w konferencjach jest bezpłatne Więcej informacji o konferencjach i warunkach uczestnictwa można znaleźć  w "zakładce konferencje regionalne" więcej o konferencjach

Nie igraj, najwyższą stawką jest życie -program dla osob uzależnionych

W placówkach Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN realizowany jest program dofinansowywany przez Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych: „Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin”- Nie igraj, najwyższą stawką jest życie .

więcej

Zapraszamy dzieci i przedsiębiorców do udziału  w projekcie!


Stowarzyszenie Karan w ramach projektu „Innowacyjne metody wsparcia dla dzieci warszawskiej Pragi” dzięki dofinansowaniu w ramach funduszu norweskiego uruchomiło 2 FabLab'y czyli – Laboratoria Kreatywności Charakteru – w celu kształtowania kompetencji zawodowych wśród dzieci. Projekt stanowi innowacyjne podejście do procesu wychodzenia z wykluczonych i dysfunkcyjnych środowisk, a także jest to połączenie bieżącego wsparcia dzieci objętych projektem z kształceniem kompetencji technicznych i cyfrowych poprzez wdrożenie i realizację idei Fablab, adaptowanej do potrzeb grupy docelowej, w oparciu o doświadczenia z Norwegii. W ramach projektu powstały dwa FabLab'y w użytkowanych długofalowo przez Karan pomieszczeniach na Pradze Północ w Warszawie wraz z adaptowaną do potrzeb grupy docelowej koncepcją ich funkcjonowania, polegającą na wykorzystaniu FabLabu jako sposobu na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, uwzględniając współpracę z przedsiębiorcami i samorządem w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu. Szczegółowe informacje o postępach w realizacji projektu i osoby do kontaktu znajdują się na stronie www.lab.karan.warszawa.pl

Projekt " Profilaktyka i Wychowanie"- Warszawa i Radom

Stowarzyszenie KARAN realizuje obecnie projekt współfinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów w wieku gimnazjalnym, liceum oraz ostatnich klasach szkoły podstawowej. Celem warsztatów będzie dostarczenie aktualnej wiedzy na temat marihuany-konsekwencji jej używania dla zdrowia fizycznego, emocjonalnego i społecznego funkcjonowania osoby, która jej używa. W trakcie warsztatów uczestnicy otrzymają wiedzę na temat tego jak uzależnienie zmienia człowieka, jak wpływa na jego relacje i emocje, oraz otrzymają informację gdzie szukać pomocy. Realizatorzy warsztatów w ramach projektu przeprowadzą zajęcia m.in. w Warszawie w Szkole Podstawowej nr 258 oraz Gimnazjum nr 1, a także w Radomiu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 i Publicznym Gimnazjum nr 3.

 Zapraszamy do uczestnictwa w programie  - „Rodzina to MY- Program wsparcia specjalistycznego dla dzieci i ich rodzin doświadczających trudności”

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 5-16 lat oraz ich rodziców do udziału w projekcie „Rodzina to MY- Program wsparcia specjalistycznego dla dzieci i ich rodzin doświadczających trudności” ”. Program realizowany jest w placówkach wsparcia dziennego Stowarzyszenia KARAN zlokalizowanych na terenie Warszawy(ul. Targowa 15 lok.2/3, ul. Malczewskiego 52, ul. Prochowa 49) oraz Radomia (ul. Reja 5/1). W ramach programu zapewniamy pomoc specjalistyczną dla dzieci i ich rodziców (psychologiczną, reedukacyjną, logopedyczną, pedagogiczną) oraz zajęcia warsztatowe w tym Trening Kontroli Złości. Jest to już czwarta edycja programu współfinansowana przez Wojewodę Mazowieckiego. Zgłoszenia należy kierować po nr tel. 22 408.80 24, poniedziałek-piątek godz. 12:00-16:00, osoba do kontaktu Joanna Woźnicka-Wąsek.

Szkolenie: Warsztaty kształtowania umiejętności społecznych i emocjonalnych - Projekt BAZA, Warszawa; 26-27 września 2014

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN serdecznie zaprasza na WARSZTATY KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I EMOCJONALNYCH. Adresaci warsztatu: nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, opiekunowie i in. W trakcie zajęć zostanie zaprezentowana metoda Treningu Zastępowania Agresji – TZA ART w pracy z dziećmi i młodzieżą. Warsztaty współfinansowane są przez Miasto st. Warszawa w ramach projektu BAZA Akcji Zintegrowanej Animacji. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj

Warszawa, 19-21września 2014 roku, szkolenia dla studentów z zakresu uzależnień behawioralnych

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu „Kompendium Wiedzy Profilaktycznej” studentów kierunków medycznych oraz związanych z ochroną zdrowia m.in. psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, pielęgniarek. Szkolenie ma na celu dostarczenie wiedzy teoretycznej z zakresu uzależnień behawioralnych oraz praktycznych kompetencji pomocnych w realizacji programów profilaktycznych i pracy z osobami narażonymi na uzależnienia behawioralne. Na szkolenie składa się 30 godzin dydaktycznych zajęć. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Miejsce szkolenia: Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia KARAN, ul. Targowa 63/4, Warszawa e-mail: szkolenia@karan.pl. Więcej informacji o szkoleniu


KOLEJNA EDYCJA!! Praktyki/ wolontariat w placówkach wsparcia dziennego w Warszawie

Zapraszamy osoby zainteresowane nabywaniem praktycznych umiejętności potrzebnych w pracy z dziećmi i młodzieżą do uczestnictwa w projekcie „Opieka i wychowanie – kształtowanie umiejętności wychowawczych potrzebnych do pracy w placówkach dla dzieci i młodzieży”. Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który można pobrać na naszej stronie w zakładce „Programy dla studentów i wolontariuszy”. Więcej informacji o projekcie dostępnych jest tutaj.

 

Ruszyła Pielgrzymka do Częstochowy

Jak co roku Stowarzyszenie KARAN - podopieczni, pracownicy i przyjaciele wyruszyli do Częstochowy. Pielgrzymka wyruszyła z Warszawy 6 sierpnia. Przed pielgrzymami ponad 200 km marszu. Tegoroczne hasło pielgrzymki  to "Ubodzy w duchu".

więcej

Zbiórka publiczna- RADOM

Centrum Rozwoju Osobowości dla dzieci i młodzieży Placówka wsparcia dziennego Stowarzyszenie KARAN 7 czerwca 2014 roku przeprowadziło zbiórkę publiczną zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Radomia nr SO.III.5311.12.2014 z dn. 02.06.2014r w formie - datki do puszek kwestarskich. Ze zbiórki publicznej zebrano kwotę – 341 PLN, środki te przeznaczono na działalność związaną z prowadzeniem Placówki wsparcia dziennego, tj; organizacja imprezy edukacyjno-integracyjnej w czasie trwania półkolonii.

Piknik Rodzinny "Bezpieczne Wakacje 2014" Stadion Narodowy w Warszawie

2 czerwca 2014 godz. 11.00-17.00 zapraszamy na Piknik Rodzinny Bezpieczne Wakacje 2014. Parking Stadionu Narodowego. Stowarzyszenie KARAN też tam będzie. Atrakcje dla dzieci (malowanie buziek, konkursy, zabawy), rozdawnictwo materiałów edukacyjnych dot. profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowego życia. Zapraszamy. więcej o pikniku

Projekt dla dzieci i młodzieży „Z uśmiechem przez życie” – Warszawa i Radom

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 5-15 lat oraz ich rodziców z Radomia, oraz Warszawy (Praga Północ, Praga Południe, Mokotów) do zgłaszania swego udziału w programie "Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. „Z uśmiechem przez życie”. Program jest adresowany do osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Zgłoszenia należy kierować pod nr tel. 22 408 80 24, poniedziałek-piątek godz.: 12:00-16:00, osoba do kontaktu: Joanna Woźnicka-Wąsek. Program jest współfinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26.

Rekrutacja do coachingu

Stowarzyszenie Karan realizuje obecnie dwa projekty, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w partnerstwie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Akademią Szybkiej Nauki, Katolickim Uniwersytetem Eichstaett-Ingolstadt, EDU Research Polska. 1. Projekt „Coach rodzinny: innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, liderem projektu jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 2. Projekt „Coach – superwizor społeczny: ku profesjonalizacji innowacyjnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” liderem projektu jest Akademia Szybkiej Nauki Obecnie trwa rekrutacja beneficjentów ostatecznych do projektów, szczegóły w zakładkach projektów. Więcej informacji tutaj

Projekt BAZA Akcji Zintegrowanej Animacji

Zapraszamy do uczestnictwa w Projekcie BAZA, w którym wspólnie z innymi organizacjami z Pragi Północ proponujemy szereg różnorodnych działań skierowanych do młodszych i starszych mieszkańców. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji tutaj.

Punkty konsultacyjne

W prowadzonych przez Stowarzyszenie KARAN punktach konsultacyjnych udzielane są bezpłatne porady oraz prowadzone konsultacje dla osób zmagających się z uzależnieniami, agresją, przemocą (uzależnieni oraz członkowie ich rodzin).

Więcej informacji o adresach placówek tutaj.

1% OPP
kwartalnik nr 1 2011
Partnerzy