Cyber prezentacja

Dr E. Moczuk prezentacja nr 1

Dr E. Moczuk prezentacj nr 2

Dr E. Moczuk prezentacja nr 3

Dr Ewa Kmieciak prezentacja

Halina Chorążewicz prezentacja

Prof. M. Jędrzejko prezentacja

Małgorzata Głodzik prezentacja

Fułek Justyna prezentacja - Kalisz

Kształtowanie nawyków żywieniowych - Kalisz

Zagrożenia behawioralne - Kalisz