Stowarzyszenie KARAN do 2010 roku
zorganizowało 5 Międzynarodowych
Konferencji Stop Przemocy.

 

 I Międzynarodowa Konferencja Stop Przemocy

 II Międzynarodowa Konferencja Stop Przemocy

 III Międzynarodowa Konferencja Stop Przemocy

 IV Międzynarodowa Konferencja Stop Przemocy

 

V Międzynrodowa Konferencja Stop Przemocy

 

 

 

Program Stop Przemocy realizowany jest przez Katolicką Fundację Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN od 2001 roku.
W jego ramach zostały zorganizowane:
 
 

 

 

 I. Międzynarodowe konferencje „Stop Przemocy”:
I Międzynarodowa Konferencja „Stop Przemocy – o godność człowieka” (2001)
II Międzynarodowa Konferencja „Stop Przemocy w szkole i na ulicy” (2003)
III Międzynarodowa Konferencja „Stop Przemocy w rodzinie, szkole i na ulicy” (2005)
IV Międzynarodowa Konferencja „Stop Przemocy w rodzinie i szkole” (2007)

II. Szkolenia kadry pedagogicznej: 
 skierowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców w zakresie Treningu Zastępowania Agresji TZA – ART.

III. Kampania społeczna „Walcz z agresją. Zacznij od siebie!”:
adresowana do szerokiego grona odbiorców – dzieci, młodzieży oraz dorosłych (nauczycieli, rodziców, wychowawców), jej temat to znaczenie kształtowania zachowań prospołecznych. 
 

 

 

Program Stop Przemocy realizowany jest we współpracy z Urzędami Centralnymi - Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz regionalnymi takimi jak: Urząd Miasta st. Warszawy, Urząd Miejski we Wrocławiu, w Rzeszowie, w Radomiu oraz Elblągu, Mazowieckie Kuratorium Oświaty.                       I Międzynarodowa Konferencja

                „Stop Przemocy – o godność człowieka” 
                         17-19 IX 2001 roku Warszawa


- ponad 2000 osób z całej Polski (nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, katecheci)

- Patronat Honorowy: Prymas Polski Józef Glemp, Premier RP Jerzy Buzek, Marszałek Sejmu Maciej Płużyński oraz Senatu Alicja Grześkowiak 

- wykłady i referaty wygłoszone przez między innymi takie osobistości jak: Senator Krzysztof Piesiewicz, Marszałek Sejmu Alicja Grześkowiak, ks. prof. Adam Szostek. Arcybiskup Józef Życiński, prof. Adam Frączek

- Koncert Artyści Stop Przemocy: zespół DeMono, Wanda Kwietniewska, Joszko Broda z zespołem, Danuta Błażejczyk, Krystyna Sienkiewicz, zespół Oddział Zamknięty oraz Anna Korcz.


W konferencji uczestniczyli przedstawiciele ICARTu (International Center of Aggression Replacement Training) – Międzynarodowego Centrum Zastępowania Agresji:

Aaron Gregory,
Marc Amendola,
Bob Oliver. 
 

 I Międzynarodowa Konferencja „Stop Przemocy – o godność człowieka” zainicjowała Program Stop Przemocy wprowadzając Trening Zastępowania Agresji (Metoda ART) na szeroką skalę do szkół i placówek wychowawczych.


               

                II Międzynarodowa Konferencja 
             „Stop Przemocy w szkole i na ulicy”
                   24-26 XI 2003 roku Warszawa


- ponad 1000 osób z całej Polski (nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, katecheci)

- Patronat Honorowy: Prymas Józef Glemp, Minister Edukacji Narodowej i Sportu - Krystyna Łybacka, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Krzysztof Janik

- Patronat Medialny: Telewizja Polska S.A., Polskie Radio PR I, Dziennik Rzeczpospolita, Gazeta Szkolna, Gazeta Samorządu i Administracji, Victor Gimnazjalista oraz Cogito

- wykłady i referaty wygłoszone między innymi przez: prof. Ostrowską, prof. Zdaniewicza, Poseł Marianowską, prof. Frączka

- Warsztaty „Trening Kontroli Złości” prowadzone przez jednego z autorów ART
prof. Eve L. Fendler

- warsztaty prowadzone przez Certyfikowanych Trenerów ART oraz popularnych aktorów (wzmocnienie modelowania poprzez wykorzystania języka ciała)

- Koncert Artyści Stop Przemocy: grupa tańca Marcina Skrzecza, artyści Teatru Roma i Studio Buffo - Anna Mamczur, Beata Wyrąbkiewicz, Wojciech Dmochowski oraz K.A.S.A. - Krzysztof Kasowski ze swoim zespołem,Grupa Duende, Oktawia Trio oraz Stanisław Soyka z zespołem.


Konferencja została zorganizowana pod hasłem „Nikt nie rodzi się zły …”. W czasie konferencji specjaliści z Polski, USA oraz z Niemiec prezentowali metody zapobiegania i niwelowania agresji i przemocy (w formie warsztatów i wykładów). Warsztaty były prowadzone przez certyfikowanych trenerów ART oraz zawodowych aktorów, którzy pełnili role drugiego trenera (prezentacja możliwości języka ciała do wzmocnienia modelowania).

Konferencję uroczyście rozpoczęli studenci Akademii Muzycznej w Warszawie wykonując hymn. Wszystkich zgromadzonych powitali prowadzący: Anna Korcz oraz ks. Piotr Banach. Pierwszy dzień konferencji został podsumowany panelem pt. "Jak zapobiegać i działać?", prowadzonym przez Agnieszkę Rosłoniak (programy "Między nami", "Kawa czy herbata").

II dzień podzielono na dwa moduły: 

·       I moduł: dla osób biorących udział w konferencji po raz pierwszy - obrady plenarne, podczas których m.in. dr Eva Fiendler z Uniwersytetu Long Island w Nowym Jorku zaprezentowała wykład na temat "Treningu Kontroli Złości"
·        II moduł: dla osób biorących udział w konferencji po raz drugi - warsztaty ART (Trening Zastępowania Agresji) prowadzone przez certyfikowanych trenerów ART oraz zawodowych aktorów

Ostatnim merytorycznym punktem, trzeciego dnia Konferencji był panel "Wypracowanie strategii dla Polski" oraz wspólne zdjęcie ze wszystkimi uczestnikami.                
                III Międzynarodowa Konferencja
                    „Stop Przemocy w rodzinie, szkole i na ulicy”
                           26 – 27 września 2005 roku Warszawa


- ponad 1800 osób (nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, katecheci), z czego ponad 1500 z miasta stołecznego Warszawy

- Patronat Honorowy: Prymas Józef Glemp, Minister Edukacji Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezydent m.st. Warszawy

- Patronat Medialny: Telewizja Polska S.A., Polskie Radio PR I, Gazeta Szkolna oraz Miejskie Zakłady Autobusowe

- wykłady i referaty wygłoszone przez między innymi: prof. M. Braun- Gałkowską, prof. B. Urbana, bp Z. Zimowskiego, ks. dr Z. Hanasa

- warsztaty „Zastępowania Agresji” prowadzone przez trenerów Międzynarodowego Centrum Treningu Zastępowania Agresji TZA – ART (International Center of Aggression Replacement Training – ICART) – Rune Nensena i Garbisa Sarafiana

- warsztaty Peace 4 Kids prowadzone przez Rona Mirra reprezentującego organizację „The Center for Safe Schools and Communities”

- spektakl „Zakazane twarze”.


III Międzynarodowa Konferencja „Stop Przemocy w rodzinie, szkole i na ulicy” była kolejnym etapem Programu Stop Przemocy. Konferencji towarzyszyły słowa Ojca Świętego Jana Pawła II „Na drodze przemocy nie można dotrzeć do lepszej przyszłości”.

Głównym zadaniem III Międzynarodowej Konferencji „Stop Przemocy w rodzinie, szkole i na ulicy” było wypracowanie strategii dla m.st. Warszawy w ramach programu pilotażowego poprzez utworzenie warszawskiej sieci klubów Fair Play w szkołach, przedszkolach i osiedlach. Efektem podjętej współpracy było przeszkolenie prawie 200 nauczycieli, pedagogów, wychowów oraz policjantów w zakresie Metody Treningu Zastępowania Agresji TZA – ART oraz Programu Peace 4 Kids


 

Główne założenia Programu Stop Przemocy: 

 

- Zapobieganie agresji oraz wykluczeniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży.

- Wyposażenie nauczycieli w techniki pracy wychowawczej z młodymi ludźmi.

- Wdrożenie programu społeczno – emocjonalnego uczenia się do pracy z agresywną młodzieżą poprzez propagowanie takich narzędzi jak: Trening Zastępowania Agresji, Program Peace 4 Kids, Program Prepare Curriculum.

- Przekazanie nauczycielom umiejętności w zakresie technik kształtowania charakterów i empatii wśród uczniów jako metody zapobiegania agresji.

- Podsumowanie działań realizowanych w obszarze zapobiegania agresji oraz wdrażania Metody – Trening Zastępowania Agresji w Polsce i na świecie. 

 


 

Więcej informacji:

Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN
tel.: 022 408 80 24
e-mail: [email protected]