„Niebo nie jest czymś mglistym, gdzieś wysoko w obłokach.

 Jest ono właśnie tu, na ziemi, w twym własnym domu”

Baden Powell

Objęcie pomocą całego systemu rodzinnego wpisane jest, od początku istnienia, w działalność Stowarzyszenia KARAN oraz Fundacji KARAN. Opieka ta odbywa się na wielu płaszczyznach, od diagnozy, pomoc terapeutyczną, psychologiczną, socjalną, moralną po duchową oraz poprzez promowanie zdrowego stylu życia.

Biorąc pod uwagę, jak dużą rolę może odgrywać rodzina w pomaganiu osobom uzależnionym na różnych etapach procesu zdrowienia, w Stowarzyszeniu włączana jest rodzinna terapia systemowa od samego początku pracy z osobą uzależnioną.

Do poradni prowadzonych przez Stowarzyszenie Karan zgłaszają się często, jako pierwsi,  rodzice szukając pomocy dla swoich uzależnionych dzieci. Przychodzą zagubieni, załamani, nie wiedzą co robić. Nie wiedzą w jaki sposób odzyskać równowagę i zapanować nad chaosem, który zawładnął ich rodziną.

Rodzina uwikłana w uzależnienie nie jest w stanie sama poradzić sobie z problemem, konieczne są różnego rodzaju oddziaływania terapeutyczne oraz wsparcie psychologiczne.

Pamiętać jednak należy, że żaden specjalista nie pomoże w rozwiązaniu problemu bez prawdziwego zaangażowania się rodziców i podjęcia przez nich decyzji o zmienianiu siebie i swojej rodziny.

Celem oddziaływań Stowarzyszenia KARAN jest pomoc tym wszystkim, którzy znaleźli się w kryzysie, szczególnie tym związanym z uzależnieniem, pomoc w przywróceniu właściwych więzi rodzinnych oraz odbudowaniu prawidłowej komunikacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny.

Stowarzyszenie KARAN czynnie działa na rzecz rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, seniorów.

Zależy nam na integrowaniu pokoleń, w nasze działania włączamy seniorów, którzy stają się niekiedy wzorcem dziadków dla młodych pacjentów leczących się w ośrodku uzależnień.

Promowanie współpracy międzypokoleniowej scala te często postrzegające siebie nawzajem w sposób stereotypowy grupy młodych i starych. Włączenie do ruchu na rzecz ludzi starszych rodzin, które nie posiadają pokolenia seniorów przynosi również owocne rezultaty integracyjne.

Zarówno osoby uzależnione, jak i ich rodziny i bliscy, mają możliwość skorzystania z indywidualnych i grupowych form pracy terapeutycznej. Łączenie tych form daje możliwość bardziej efektywnej pomocy.

Dostępne formy pomocy:


Skontaktuj się z nami !!!

Bezpłatna infolinia 800 120 289


Przesłanie

"Zbuduję dom z cegieł miłości

Połączę je cementem radości

Dach ułożę z dachówek serdeczności

Szyby będą ze szkła przyjaźni

Pomaluję je farbą wyobraźni

Fundament zrobię z betonu zrozumienia

i dodam małe ziarenko cierpienia

Płot zrobię z desek prawdomówności

A furtkę z prętów czułości

W ogrodzie posadzę róże życzliwości

zaś obok nich trawę wyrozumiałości

Tu zawsze będę miała schronienie

Mieć taki dom to moje marzenie"

Ewa Bander (l. 10)

O takim domu, pełnym miłości, z oddanymi i kochającymi rodzicami, ze szczęśliwym dzieciństwem, marzy każdy z nas, człowiek dorosły i dziecko.

Jeśli nasze oddziaływania pomogą naszym podopiecznym osiągnąć, choć w malutkim stopniu, ten cel - to nasza praca ma sens.