home logowanie
strona główna
Światowa Róża Różańca
Wolontariat
Leczenie Uzależnień i Współuzależnienia
NASI DARCZYŃCY
PRACA Z RODZINĄ
Realizowane programy
Elbląg
Projekt „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego”
Praskie Centrum Integracji Międzypokoleniowej
Program dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi
Program profilaktyki uzależnień behawioralnych dla dzieci i młodzieży
Program wsparcia dla rodzin
Opieka i terapia hazardzistów, uzależnionych behawioralnie i ich rodzin
Bełchatów
Kalisz
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Radom / Bogucin
Rzeszów
Warszawa
Wrocław
BAZA Akcji Zintegrowanej Animacji
Konferencje Regionalne
Aktualności
Trening zastępowania agresji
O Stowarzyszeniu
Coaching
WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY
AKTYWIZACJA SENIORÓW
Ośrodki rehabilitacyjno - readaptacyjne
Hostele postrehabilitacyjne
Konsultacja i poradnictwo
Wydawnictwa
Multimedia
Kontakt
O Fundacji
1%
 
Rozmiar: 415 bajtów
Czy chciałbyś uczestniczyć w warsztatach powstających Klubów ART niwelujących agresję i przemoc?
Tak, chciałbym/chciałabym uczestniczyć.
Jestem zainteresowany/a, ale chciałbym/chciałabym wiedzieć na ten temat więcej.
Mnie to nie dotyczy, ale są osoby, które powinny uczestniczyć w takich warsztatach.
Nie mam zdania.
Uważam, że to niepotrzebne.
2023  

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

 

Program „Nie igraj najwyższą stawką jest życie” -
Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

Opis programu 

Projekt jest dofinansowany ze Środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Nr umowy 45/EKO/HB/2023 z dnia 02.01.2023 r. 

 Program jest skierowany do osób, u których rozpoznano uzależnienie od hazardu oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, rodzin i ich bliskich.

W ramach programu uczestnicy mogą skorzystać z:

o   interwencji kryzysowych,

o   psychoterapia indywidualna,

o   poradnictwa rodzinnego,

o   grupy zapobiegania nawrotom,

o   warsztatów umiejętności,

o   konsultacji prawnych,

o   konsultacji psychiatrycznych.

Wszystkie prowadzone w ramach programu działania są bezpłatne.

Miejsce realizacji programu:

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN

ul. 29 Pułku Piechoty 35, 62-800 Kalisz;

Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii

Ul. Graniczna 1

62-800 Kalisz

Zapisy telefonicznie: tel.: 62 741 41 97

                           email: [email protected]

                                                 ***

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

Program „Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich

Opis programu

Zadanie jest dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Kalisza.

Nr umowy 106/WSSM/2023 z dnia 23.03.2023 r.

Program jest skierowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję, po ukończonym cyklu leczenia, rodzin i bliskich osób używających substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP.

W ramach programu uczestnicy mogą skorzystać z:

 • grupy terapeutycznej dla rodzin i bliskich osób uzależnionych,
 • zajęć informacyjno-edukacyjnych dla osób współzależnionych,
 • grupy After Care,
 • zajęć informacyjno-edukacyjnych dla osób używających substancji psychoaktywnych.

Wszystkie prowadzone w ramach programu działania są bezpłatne.

Miejsce realizacji programu:

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN

ul. 29 Pułku Piechoty 35, 62-800 Kalisz

                      Zapisy telefonicznie: tel.: 62 741 41 97                       email: [email protected]

                                                 ***


Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

Program „CANDIS - Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich”.

Opis programu

Projekt jest dofinansowany ze Środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Nr umowy 187/EKW/HN/DLIC/2023 z dnia 07.02.2023 r.

Program jest skierowany do osób powyżej 16 roku życia używających przetworów konopi w sposób problemowy, w tym osób zgłaszających się do programu profilaktycznego zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, rodzin i bliskich osób używających przetworów konopi.

W ramach programu uczestnicy mogą skorzystać z:

o    sesji indywidualnych programu CANDIS,

o    sesji psychoterapii indywidualnej,

o    poradnictwa rodzinnego,

o    sesji terapii rodzin/par,

o    konsultacji psychiatrycznych.

Wszystkie prowadzone w ramach programu działania są bezpłatne.

Miejsce realizacji programu:

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN

ul. 29 Pułku Piechoty 35, 62-800 Kalisz;

Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii

Ul. Graniczna 1, 62-800 Kalisz

Zapisy telefonicznie: tel.: 62 741 41 97

email: [email protected]

***

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

Program „Działania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NŚP”

Opis programu

Zadanie jest dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Kalisza. Nr umowy 107/WSSM/2023 z dnia 23.03.2023 r. Program jest skierowany do osób używających substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP.

W ramach programu uczestnicy mogą skorzystać z:

 • grupy dla osób używających substancji psychoaktywnych,
 • warsztatów rozwoju osobistego.

Wszystkie prowadzone w ramach programu działania są bezpłatne.

Miejsce realizacji programu:

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN

ul. 29 Pułku Piechoty 35, 62-800 Kalisz

Zapisy telefonicznie: tel.: 62 741 41 97

email: [email protected]

***

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

Realizacja programów profilaktyki selektywnej: Młodzi i odpowiedzialni.

Opis programu

Zadanie NPZ 2.1.1 Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) wraz z dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom. 

ZADANIE I: Realizacja programów profilaktyki selektywnej

Nazwa własna programu: Młodzi i odpowiedzialni

W ramach umowy  42/BO/B/DPiEP/2023

Termin realizacji: 02.01.2023r. do 31.12.2023r.

Program finansowany przez Skarb Państwa - Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Program jest skierowany do dzieci i młodzieży wieku 7 - 16  lat  zainteresowanych udziałem
w programie profilaktycznym oraz ich rodziców, wychowawców, opiekunów.
 

Wszystkie prowadzone w ramach programu działania są bezpłatne.

W ramach programu zostaną przeprowadzane:    

Dla dzieci i młodzieży:

1/ Zajęcia informacyjno-edukacyjne

2/ Zajęcia socjoterapeutyczne               

 3/ Warsztaty umiejętności psychospołecznych

 4/ Warsztaty uczące alternatywnych zachowań.

Dla dorosłych:

1/ Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów.

Dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

1/ Poradnictwo rodzinne

Miejsce realizacji programu:                                                                                                                      Centrum Rozwoju Osobowości – Świetlica Socjoterapeutyczna KARAN w Kaliszu ul. Graniczna 1

Zapisy telefonicznie: 62 764 22 60 lub osobiście w siedzibie placówki.

    

                                                        ***


Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

Prowadzenie w 2023r.  świetlicy środowiskowej realizującej pozalekcyjne programy opiekuńczo-wychowawcze zawierające elementy socjoterapii dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień (w tym: realizacja programu, utrzymanie świetlicy, dożywianie, imprezy okolicznościowe, obóz profilaktyczno-terapeutyczny)

 

Opis programu

Prowadzenie w 2023r.  świetlicy środowiskowej realizującej pozalekcyjne programy opiekuńczo-wychowawcze zawierające elementy socjoterapii dla dzieci z rodzin
z problemem uzależnień (w tym: realizacja programu, utrzymanie świetlicy, dożywianie, imprezy okolicznościowe, obóz profilaktyczno-terapeutyczny)
 

W ramach umowy: 19/WSSM/2023  

Termin realizacji: 04.01.2023r. do 31.12.2023r.

Program jest współfinansowany ze środków Miasta Kalisza   

Program jest skierowany do dzieci i młodzieży wieku 7 - 16  lat  zainteresowanych udziałem  w programie profilaktycznym oraz ich rodziców, wychowawców, opiekunów zamieszkujących  na terenie Miasta Kalisza. 

Wszystkie prowadzone w ramach programu działania są bezpłatne.

W ramach programu są realizowane:

Dla dzieci i młodzieży:

 • 1/ Zajęcia informacyjno-edukacyjne
 • 2/ Zajęcia socjoterapeutyczne
 • 3/ Warsztaty umiejętności psychospołecznych
 • 4/ Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,
 • 5/ Pomoc w nauce szkolnej
 • 6/ Spotkania okolicznościowe 
 • 7/ Organizacja ferii zimowych
 • 8/ Dożywianie
 • 9/ Organizacja obozu profilaktyczno-terapeutycznego.

Dla dorosłych:

 • 1/ Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów       

Dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

 • 1/ Poradnictwo rodzinne

Miejsce realizacji programu:                                                Centrum Rozwoju Osobowości – Świetlica Socjoterapeutyczna KARAN w Kaliszu ul. Graniczna 1

Zapisy telefonicznie: 62 764 22 60 lub osobiście w siedzibie placówki.

                                    

***
  created by hornet.com.pl
CMS by WEB interface
  Copyright © KARAN. Wszelkie prawa zastrzeżone